Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що таке авторське право і які об'єкти ним захищаються?

Сучасний світ дуже важко уявити без інтернету. Ми кожен день читаємо різні матеріали, переглядаємо зображення, фото та відео, слухаємо музику, користуємося різноманітними програмними продуктами за допомогою мережі.

Тому важливо завжди пам'ятати - абсолютна більшість контенту в інтернеті має своїх авторів та правовласників. Якщо є автор, то є і авторські права, які йому належать. Щоб їх не порушити, важливо розуміти, що таке авторське право і які об'єкти ним захищаються, хто є автором і правовласником творів, що таке використання творів. Окремі питання - коли таке використання є законним, а коли для цього необхідно отримувати дозвіл від правовласника?

Що захищається авторським правом?

Перелік об'єктів, які можуть вважатися творами і захищатися авторським правом, не виключний з огляду на те, що із розвитком суспільства постійно виникають нові. Проте, одними з найпопулярніших об'єктів в інтернеті можна виділити: різноманітні тексти (книги, статті, публікації), зображення (фотографії, ілюстрації й тому подібне), відео (фільми, мультфільми, музичні кліпи, відеоблоги та інше), аудіо (музичні пісні, лекції та інші), комп'ютерні програми (комп'ютерні ігри, різноманітні застосунки). Більш повний перелік об'єктів авторських прав визначено в Законі України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», далі - Закон про авторське право).

Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття. Навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Не відносяться до об'єктів авторських прав повідомлення про новини, твори народної творчості, документи органів державної влади (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти), державні символи, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій, грошові знаки, розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності.

Хто такий творець та кому належать права?

Для початку важливо згадати, що автором є особа, яка своєю творчою працею створила твір (ст. 435 ЦК України). Власником немайнових авторських прав завжди є фізична особа-творець (автор), а от власниками майнових авторських прав можуть бути і інші особи, включаючи і юридичних осіб. Права творця на його твір виникають з моменту створення такого твору і не підлягають обов'язковій реєстрації чи іншому спеціальному його оформленню, а також виконання будь-яких інших формальностей. В свою чергу передача (відчуження) виключних майнових авторських прав на твори здійснюється виключно на підставі письмового договору. Авторське право на твір діє протягом всього життя його автора і ще 70 років після його смерті.

Якими можуть бути права автора?

Права автора поділяються на немайнові і майнові. До немайнових прав (ст. 14 Закону про авторське право), які автор не може відчужити іншим особам, відносяться наступні:

 • визнання авторства та вимагати зазначення імені автора на примірниках творів або забороняти згадувати ім'я автора, якщо бажає залишитися анонімним;;

 • обирати псевдонім та вимагати зазначення цього псевдоніму на примірниках творів або під час будь-якого публічного використання твору;

 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав автора (ст. 15 Закону про авторське право), які можуть бути відчужені автором іншим особам, відносять наступні:

 • виключне право на використання твору;

 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Хоча перелік способів використання творів не є вичерпним, в ст. 15 Закону про авторське право визначено 11 основних. Кожний твір можна використати одним або декількома способами. Наприклад, книги та різні тексти, фотографії і відеофайли можна використовувати, зокрема шляхом публікації, розміщення в інтернеті, а також перероблювати, розповсюджувати тощо.

За загальним правилом використання творів повинно здійснюватися виключно за згодою відповідного автора/правовласника він має право вимагати виплати винагороди за таке використання. Перед тим як використовувати твір, який Вам не належить, в будь-який спосіб, слід встановити його правовласника та як саме Ви плануєте його використати і укласти угоду на це.

Коли можна не питати дозволу?

Законодавством передбачено декілька випадків, коли використання чужого твору не є порушенням авторських прав. Вони перелічені в статтях 21-25 Закону про торговельні марки, зокрема до них відносяться:

 • вільне використання твору із зазначенням імені автора;

 • вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом;

 • вільне відтворення примірників твору для навчання;

 • вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм;

 • вільне відтворення творів у особистих цілях.

Проте не варто думати, що використання одним із таких способів безумовно звільняє від відповідальності. Ні. Кожен із зазначених вище випадків має свої умови, яких необхідно дотримуватись.

Наприклад, вільне відтворення творів в особистих цілях. Згідно законодавству, допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори. Найважливіше питання тут, чи правомірно оприлюднений твір? Якщо Ви завантажили фільм десь в інтернеті від не уповноваженої правовласником особи, то навіть відтворення його в особистих цілях буде порушенням авторських прав. Тобто в даному випадку необхідно переконатися, що фільм, який Ви плануєте дивитись, правомірно оприлюднений.

Дуже поширеною є думка, що використання твору із зазначенням імені автора, автоматично знімає всі питання до особи, яка його використовує. Проте це не так. Статтею 21 Закону про торговельні марки передбачено умови такого використання і їх дотримання є обов'язковим.

Відповідальність за порушення авторських прав

За порушення авторських прав передбачено декілька видів відповідальності: цивільна, адміністративна та кримінальна.

В межах цивільно-правової відповідальності правовласник може вимагати від порушника відшкодування грошової компенсації за незаконне використання твору, відшкодування збитків, спричинених незаконним використанням, а також моральної шкоди.

Також передбачено й адміністративну відповідальність. Відповідно до ст. 51 КУаАП, за незаконне використання об'єктів авторських прав, на порушника накладається штраф від 170 до 3400 грн, а обладнання і матеріали, які використовували для виготовлення незаконної продукції, підлягають конфіскації.

Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність, якщо він завдав шкоди правовласнику

на 29 940 грн і більше (ст. 176 КК України). У випадку доведення провини, суд може позбавити порушника волі на строк до 6 років.

Як не порушити авторські права?

Пам'ятайте, інтернет не є відкритим майданчиком, де все, що Ви бачите, можна «взяти». Навпаки. Майже все, що Ви бачите в мережі комусь належить на підставі авторських та/або суміжних прав.

Якщо Ви плануєте використати чужий твір у спосіб, який не зазначений в статтях 21-25 Закону про авторське право, обов'язково знайдіть правовласника і укладіть з ним угоду, отримайте дозвіл на використання і сплатіть відповідну винагороду. Важливо, щоб в ліцензії було передбачено саме той спосіб використання, який Вас цікавить. Наприклад, якщо ви отримали дозвіл тільки на публікацію фото/зображення в інтернеті, ви не можете надрукувати його на афіші.

Якщо знайти правовласника твору не вдається або він відмовляється надавати дозвіл - відмовтеся від використання цього об'єкту та знайдіть інший, де правовласника легше визначити та можливо укласти із ним угоду. Уникайте використання творів, де правовласника визначити не вдалося.

Якщо плануєте використати твір без згоди правовласника на підставі ст. 21-25 Закону про авторське право, завжди на запозичених творах:

 • зазначайте ім'я (псевдонім) автора;

 • перевірте ресурс, на якому розміщено твір і якщо переконаєтеся, що твір розміщений самим автором або з його дозволу, зазначайте його як джерело;

 • цитати використовуйте співрозмірно із твором, який цитуєте і виправданою метою цитування.

Використовуйте зображення, фото, музику та інше лише з бібліотек, яким довіряєте. Переконайтеся в тому, що твори, які вони надаються для завантаження та використання, розміщені з дозволу авторів. І навіть в цих випадках завжди уважно ознайомлюйтесь с умовами ліцензії.

Перед використанням перевіряйте об'єкти на авторське право та вільні публічні ліцензії. Вільні публічні ліцензії за формою та змістом можна вважати договором, вираженим як публічна заява. У ній суб'єкт авторського права та (або) суміжних прав визначає умови дозволеного використання. Зазвичай такі договори є невиключною, безоплатною ліцензією, що має необмежені строк та територію дії. Вільні публічні ліцензії на використання інших творів науки, літератури і мистецтва та об'єктів суміжних прав зазвичай дозволяють безоплатне використання відповідних об'єктів в особистих, освітніх та наукових цілях без комерційної мети (Creative Commons).

Не використовуйте чужі фото з соціальних мереж. Якщо Вам дуже потрібно саме це фото, зв'яжіться з автором та отримайте його згоду. Краще в такому випадку підписати ліцензійний договір або хоча б отримати паперовий лист-згоду. Частіше за все, сторони обходяться листуванням по e-mail, так теж можна. Але в суді такий доказ може не підійти, якщо автор буде говорити, що не він направляв відповідний e-mail.

І наостанок - створюйте власні об'єкти авторських та суміжних прав і використовуйте їх.

Внутрішня комунікація у PR-відділі забирає багато часу? Швидше узгоджувати рішення й бути ефективніше дозволить ІТ-платформа LIGA360. Це єдиний інформаційний простір команди, де можна моніторити й обмінюватися новинами, формувати стратегію захисту від репутаційних ризиків, ділитися налаштуваннями для перевірки конкурентів. Дізнайтеся як комунікувати на 360.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему