Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Транспортні засоби для потреб армії в умовах воєнного стану: від юридичних аспектів до документального оформлення й оподаткування

В умовах війни із окупантами бізнес все активніше долучається до допомоги армії, й не тільки коштами, а й майном. На часі є питання щодо передачі для військових формувань транспортних засобів, як тих, що належать підприємствам, так й тих, що підприємства готові придбати та передати відповідним військовим формуванням.

Окрім того, передача транспортних засобів на користь військових формувань можлива із залученням благодійних організацій або в межах програм мобілізації.

В даній статті ми зупинимося саме на передачі військовим формуванням наявних або придбаних підприємством транспортних засобів.

Добровільна передача наявних транспортних засобів підприємства для військових потреб

Юридичні аспекти та зняття з обліку

Якщо підприємство прийняло рішення про передачу своїх автомобілів на потреби армії, така передача з юридичної точки зору вважатиметься даруванням.

Відповідно до ст.717 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі - ЦКУ) за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Враховуючи положення ст.719 ЦКУ, радимо договір дарування скласти в письмовій формі.

Згідно ст.722 ЦКУ право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

Враховуючи, що в даному випадку дарунком є транспортний засіб, поставлений на облік, постає питання перереєстрації такого транспортного засобу.

Відповідно до п.33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998р. №1388 (далі - Порядок №1388), у разі зміни власників транспортних засобів, найменування власників транспортних засобів - юридичних осіб проводиться перереєстрація таких транспортних засобів. Строк на проведення такої перереєстрації продовжується, зокрема, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 90 днів (п.7 Порядку № 1388).

Податкові аспекти

Відповідно до п. 14.1.138 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) наявні на підприємстві транспортні засоби, що використовуються в його господарській діяльності є основними засобами.

При цьому згідно пп.14.1.244 п.14.1 ст.14 ПКУ основні засоби, як матеріальні активи, що використовуються у будь-який операціях вважаються товарами.

Податок на прибуток

Для платників податку на прибуток, що здійснюють коригування фінансового результату на суму різниць згідно норм ПКУ, операції з безоплатної передачі основних засобів на користь армії, що використовувалися в господарській діяльності, матимуть наступний вплив на фінансовий результат до оподаткування.

Так, відповідно до п.п.138.1 - 138.2 ст.138 ПКУ фінансових результат до оподаткування має бути збільшений на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та зменшений на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної згідно положень ПКУ.

Другою різницею, встановленою ПКУ за операціями безоплатної передачі товарів неприбутковим організаціям (якими є військові частини), є різниця, встановлена пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ. Згідно даної норми фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму вартості товарів безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування.

Звернемо увагу, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-IX до п.69.6 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» ПКУ внесені зміни, відповідно до яких коригування, встановлені пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Станом на 19.03.2022р. (дату написання статті) КМ України не затвердив відповідною постановою перелік товарів для цілей даного пункту. Й, відповідно, якщо в найближчий час такий перелік не буде затверджений або до нього не будуть включені транспортні засоби, то, при передачі їх на користь військових формувань, підприємству доведеться збільшувати фінансовий результат до оподаткування в порядку, передбаченому пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ. Вважаємо, що в такому разі, сумою, на яку потрібно збільшуватиметься фінансовий результат, буде балансова (залишкова) вартість основних засобів згідно даних бухгалтерського обліку.

ПДВ

Відповідно до пп. «а» п.185.1 ст.185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.

При цьому згідно п.32-1 підрозділу 2 розділу Х «Перехідні положення» ПКУ не є постачанням товарів та послуг випадки, коли товари та послуги передаються/надаються Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад , іншим утворенням відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім випадків, коли такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Зазначеною вище нормою також встановлено, тимчасово, починаючи з 24.02.2022 . та протягом дії воєнного стану, введеного згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» не вважаються використаними платником податку в неоподаткованих податком на додану вартість операціях, або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари, придбані з податком на додану вартість, та передані в державну чи комунальну власність, в тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України під час дії воєнного стану. Й до таких операцій норми п.198.5 ст. 198 ПКУ не застосовуються.Таким чином, операції з безоплатної передачі транспортних засобів військовим формуванням для потреб оборони України під час воєнного стану, не підлягають оподаткуванню ПДВ, й компенсуючі податкові зобов'язання, нарахування яких визначено п.198.5 ст.198 ПКУ, не нараховуються.

Документальне оформлення

Передача транспортних засобів на користь військових формувань здійснюється за актом прийому-передачі що мають бути підписані представником (уповноваженою особою) військової частини, військового формування, відповідного підрозділу, установи або організації для потреб забезпечення оборони України. Звернемо увагу, що в такому акті варто зазначити мету передачі - забезпечення потреб оборони України під час воєнного стану.

Бухгалтерський облік

В бухгалтерському обліку передача транспортного засобу відображається шляхом визнання витрат в сумі його залишкової вартості за дебетом субрахунку 977 «Інші витрати діяльності» та списанням нарахованого зносу.

Придбання транспортних засобів в цілях подальшої передачі для військових потреб

Юридичні аспекти

Якщо підприємство вирішило самостійно придбати транспортні засоби для цілей їх передачі військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в цьому разі придбання на митній території України здійснюється на підставі укладеного договору купівлі-продажу. Відповідно до такого договору одна сторона (продавець) передає чи зобов'язується передати майно у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно та сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст.655 ЦКУ).

Договір купівлі-продажу укладається в письмовій формі та не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню (ст.208-209 ЦКУ).

Податкові аспекти

Податок на прибуток

Враховуючи, що придбання транспортних засобів у випадку, що розглядається, здійснюється виключно для цілей їх передачі на потреби оборони України, сама операція з придбання не вплине на фінансовий результат до оподаткування.

Щодо передачі придбаних транспортних засобів, то в цьому разі, в періоді їх передачі фінансових результат до оподаткування підлягатиме коригуванню згідно пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ (див.вище).

ПДВ

Податковий кредит

Як було зазначено вище, операції з продажу транспортних засобів на території України є об'єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно, підприємство-покупець, придбаваючи транспортний засіб у платника ПДВ, на дату «першої події» формує податковий кредит з ПДВ згідно п.198.2 ст.198 ПКУ на підставі податкової накладної складеної та зареєстрованої у ЄРПН постачальником відповідно до встановлених законодавством правил.

Податкові зобов'язання

При передачі транспортних засобів військовим формуванням в цілях потреб оборони України податкові зобов'язання не нараховуватимуться (див.вище).

ПДФО та військовий збір

Придбаваючи транспортні засоби у громадян, підприємство виступає податковим агентом щодо військового збору та ПДФО (п.173.3 ст.173 ПКУ).

Тому, варто звернути увагу на такі аспекти.

Якщо фізична особа продає легковий автомобіль вперше протягом звітного року, то дохід від такого продажу не підлягає оподаткуванню (абз. 1 п.173.2 ст.173 ПКУ).

Якщо фізична особа продає друге авто протягом року (або перед продажем авто в поточному році передував продаж мотоцикла або мопеда), то доходи від такого продажу оподатковуються за ставкою 5% ПДФО, та 1,5% військового збору.

Дохід від продажу третього автомобіля протягом року (або перед продажем авто в поточному році передувало два продажі мотоцикла або мопеда) оподатковується за ставкою 18% ПДФО а 1,5% військового збору.

Зауважте, що доходи від продажу автомобіля, відмінного від легкового, оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору не залежно від кількості продажів протягом року.

Інші платежі

Пенсійний збір

Зауважимо, що у випадку придбання нового автомобіля, який ще не був зареєстрований в Україні (наприклад, у дилера), підприємство є платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (п.12-13 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998р. №1740).

Бухгалтерський облік

Придбані в цілях подальшої передачі транспортні засоби, вважатимуться нічим іншим як запасами (незалежно від того, яку концептуальну основу застосовує підприємство - національні чи міжнародні стандарти), що зараховуються на баланс за їх первісною вартістю (собівартістю).

Вбачаємо такі запаси обліковувати на субрахунку 209 «Інші матеріали» із списанням їх вартості при здійсненні передачі до складу інших витрат.

Підтримуємо український бізнес у воєнний час! LIGA360 продовжує надавати корисну інформацію та аналітику. Діють спеціальні умови. Деталі за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему