Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що експортерам потрібно знати про комплаєнс?

Що таке «комплаєнс»?

Для початку необхідно розібратися що таке «комплаєнс» взагалі та яку мету він переслідує. Дослівно слово «комплаєнс» перекладається як дотримуватися. Тобто коли ми говоримо про комплаєнс на підприємстві, то мова йде про систему контролю за дотриманням вимог законодавства, вимог регуляторів, правил та стандартів держави, державних органів та приватних організацій, з якими співпрацює підприємство.

Навіщо компанії потрібен комплаєнс?

Метою комплаєнса є дотримання вимог законодавства та попередження його порушення. Посилення вимог у різних сферах відстежується по всьому світу. Коли мова йде про експорт продукції або послуг, то експортер повинен дотримуватися не лише українського законодавства, а і відповідати законодавству країн його контрагента та іноземних банків, через які проходять кошти. Більш того структура компанії експортера має відповідати вимогам покупців, оскільки великі гравці встановлюють свій рівень комплаєнс-ризику перед тим як прийняти рішення співпрацювати з тим чи іншим контрагентом.

З яким видами комплаєнсу може стикнутися експортер?

Не існує якоїсь офіційної класифікації видів комплаєнсу. Але при виході на міжнародні ринки компанія стикається з великою кількістю вимог та норм як українського так і іноземного законодавства, яких необхідно дотримуватися для успішного запуску експорту.

Нижче розглянемо види комплаєнсу, з якими буде стикатися компанія при організації експорту з України.

Регуляторний державний комплаєнс

Регуляторний комплаєнс це система контролю за дотриманням правил ввозу товару в іноземну країну, вимог необхідної сертифікації товарів, митних, антидемпингових правил, правил щодо захисту персональних даних в іноземній країні, тощо.

Дотримання нормативної бази іноземних країн куди експортує ваша компанія є фундаментом успішного ведення бізнесу за кордоном. Багато секторів жорстко регулюються в ЄС та інших країнах, і діючі правила та вимоги до товарів чи наявності ліцензій на послуги часто відрізняються від правил України. Особливо це стосується сфери охорони здоров'я, фінансових послуг, хімікатів, харчових продуктів, безпеки продукції, а також інформації та захисту прав споживачів. Експорт в указаних вище сферах буде потребувати отримання додаткових дозволів та ліцензій.

Але навіть якщо ваш бізнес не стосується таких специфічних сфер, слід пам'ятати, що деякі з іноземних нормативних актів необхідно враховувати майже в усіх сферах бізнесу. До таких нормативних актів, наприклад, відносяться:

- Директива ЄС про авторське право. Дана Директива захищає авторські права в інтернет просторі і може стосуватися не лише інтернет-провайдерів та онлайн-платформ, але й застосовується до різноманітних компаній, які експортують в ЄС. Положення Директиви мають відображатися у рекламних договорах для просування товару на ринку ЄС. Компанії, що створюють онлайн -платформи та веб-сайти для просування товарів у ЄС також мають дотримуватися положень Директиви,

або

- GDPR (Загальний регламент захисту даних), який застосовується до всіх компаній, що обробляють персональні дані резидентів і громадян ЄС, незалежно від розміщення такої компанії. Персональні дані згідно GDPR - це будь-яка інформація, що відноситься до фізичної особи або дані, які можуть прямо або опосередковано ідентифікувати цю людину (ім'я, адреса електронної пошти, адреса проживання, номер телефону, сексуальна орієнтація, расова належність, політичні вподобання, банківськи дані, IP-адреса комп'ютера, ідентифікатор cookie). Таким чином, компанія яка експортує в ЄС та просуває свої товари через онлайн платформи неодмінно буде підпадати під дію регламенту про захист даних. Недотримання вимог нового регламенту GDPR може призвести до накладення органом нагляду у сфері захисту персональних даних штрафу розміром до 20 млн. євро або до 4% від річного обороту компанії.

З наведених прикладів видно, що налагоджений регуляторний комплаєнс в компанії, що виходить на експорт допоможе уникнути суттєвих штрафів та санкцій.

Перевіряєте відповідність вимогам регуляторів? Спробуйте LIGA360:Compliance. У нашій найповнішій базі документів ви зможете знайти усі чинні норми Податкової, Нацбанку та інших держорганів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Валютний і податковий комплаєнс.

Коли підприємство виходить на міжнародний рівень, воно стикається з нормами українського законодавства, які стосуються операцій з нерезидентами. Зокрема експортер повинен дотримуватися правил валютного контролю та вимог податкового кодексу щодо контрольованих операцій з нерезидентами. Розглянемо особливості такого комплаєнсу нижче.

  • Валютний комплаєнс. Кожен експортер повинен дотримуватися вимог чинного українського законодавства щодо граничних строків розрахунків за експортними операціями. Останні декілька років НБУ взяв курс на лібералізацію валютного ринку та успішно реалізовував його до початку війни. Так станом на 24 лютого 2022 року граничний строк розрахунків по експортно-імпортним операціям складав 365 днів, але з початку повномасштабного вторгнення Росії строки були зменшені спочатку до 90 днів, а потім до 120 днів. По суті це означає, що експортер має отримати виручку в іноземній валюті на його рахунок протягом 120 календарних днів з дати митного оформлення товару. В разі експорту послуг, робіт або інших немайнових прав, строк обчислюється з моменту підписання акту приймання-передачі, інвойсу або інших документів. Недотримання даних вимог тягне за собою штрафні санкції у розмірі 0,3% від недоотриманої суми за кожен день прострочки. Грамотна налагоджена система комплаєнс на підприємстві допоможе експортеру не тільки слідкувати за термінами отримання валютної виручки але й знати як законно уникнути пені у разі коли строків не може бути дотримано. Так Закон «Про валюту та валютні цінності» передбачає три варіанти, щоб уникнути пені за прострочку граничних строків розрахунку по експортним контрактам, а саме: 1) написати заяву у Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про продовження строків розрахунків; 2) довести виникнення і дію форс-мажорних обставин; 3) звернутися до суду про стягнення грошових коштів з нерезидента та таким чином припинити нарахування пені протягом зазначених термінів.

  • Податковий комплаєнс. Коли компанія починає працювати на експорт вона зобов'язана бути обізнана в регулюванні трансфертного ціноутворення. Трансфертне ціноутворення регулюється статтею 39 Податкового кодексу України. В першу чергу воно стосується операцій між платником податку на прибуток та нерезидентом. Так якщо ваша компанія має операції з нерезидентом, в тому числі експортує товар, і річний дохід компанії перевищує 150 млн. грн., а обсяг господарських операцій з нерезидентом перевищує 10 млн. грн., то такі операції за певних умов можуть бути визнані контрольованими. Відповідно до положень щодо трансфертного ціноутворення, платник податку який бере участь у контрольованій операції повинен визначати обсяг оподатковуваного прибутку за принципом «витягнутої руки». Здебільшого, контрольованими будуть вважатися операції з пов'язаними особами нерезидентами. Але слід пам'ятати, що навіть якщо ви не продаєте товар через пов'язані нерезидентні компанії, операції з експорту товарів та/або послуг все одно можуть стати контрольованими, коли вони проводяться через комісіонерів-нерезидентів або якщо такі господарські операції, здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій) , затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ та з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) відповідно до переліку організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затвердженим КМУ. Коли операції визнаються контрольованими, платник податку зобов'язаний підтвердити відповідність цін такої операції принципу «витягнутої руки» шляхом підготовки документації з ТЦО та у разі необхідності подання звітності по ТЦО до податкової служби. Без налагодженого комплаєнс контролю в сфері ТЦО платник податків ризикує здобути суттєві штрафи. За порушення вимог законодавства у сфері ТЦО передбачені такі штрафи:

  • за неподання звітності по ТЦО у строк до 1 жовтня наступного за звітним роком передбачено штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів, встановленого законом на 1 січня звітного року (для прикладу штраф за 2021 звітний період становить - 681 000 грн.);

  • за неподання документації з трансфертного ціноутворення - 3 % суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація з трансфертного ціноутворення, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму;

  • за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення передбачено штраф у розмірі 1 прожиткового мінімуму за кожен день прострочки, але не більше 300 прожиткових мінімумів.

Банківський комплаєнс

Зазвичай у банків є своя система оцінки ризиків і від дотримання вимог комплаєнса банку залежить успіх проведення тих чи інших платежів та взагалі можливість співпрацювання з банком. Коли компанія працює на міжнародному ринку для успішного експорту вона повинна бути обізнана як в правилах роботи не тільки українських банків, але й іноземних банків через які працюють іноземні покупці та замовники. На сьогодні регулятори все більше покладають функцій нагляду за дотриманням законодавства на банки і у разі невиконання таких функцій накладають на них санкції та штрафи. Основною метою банківського комплаєнсу є запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та запобігання уникненню оподаткування.

В ЄС процедури банківського комплаєнсу регулюються AML Директивами. Наразі чинною є 5-та Директива ЄС з боротьби з відмиванням грошей. Цей нормативний акт стосується чи не кожної компанії, бо він, крім іншого, регулює вимоги щодо перевірки фінансовими установами легальності походження коштів бізнесу, вимоги щодо перевірки контрагентів клієнтів, розкриття інформації у публічному доступі про бенефіціарних власників компаній. Таким чином, будь-яка компанія, яка працює з європейським банком буде відчувати на собі це регулювання та зобов'язана надавати усі необхідні документи для проходження KYC та підтвердження легальності коштів, які вона отримує на свої рахунки. Більш того така перевірка проводиться банками не лише по компаніям, але й по їх бенефіціарним власникам та директорам. Керуючись даною Директивою банки так само можуть робити перевірку контрагентів своїх клієнтів, тому не слід дивуватися коли європейський покупець або замовник вимагає від вас надати інформацію по бенефіціарам вашої компанії або інформацію по вашим постачальникам. Цю інформацію вони мають надавати на вимогу свого банку.

Окрім європейських директив великий вплив на вимоги банківського комплаєнсу має законодавство та регулювання США в цьому відношенні. Якщо валютою ваших розрахунків є долар США, то ці кошти обов'язково проходять через кореспондентські рахунки американських банків та перевіряються згідно законодавства США щодо запобігання відмивання коштів та фінансування тероризму.

Банки завжди відслідковують чи не проводяться операції через їх рахунки з країнами з чорних списків та з санкційними країнами чи контрагентами. Такі санкційні списки існують в кожній країні з урахуванням списків міжнародних організацій та США. Через це, слід особливо уважно ставитися до вибору своїх контрагентів та прозорості транзакцій або запобігти ризику блокування коштів зі сторони банків. У разі якщо кошти буде заблоковано або арештовано процедура розлідування та розблокування може тривати місяці.

Комплаєнс контрагента (покупця)

Виходячи на міжнародний ринок та починаючи роботу з міжнародними компаніями, вірогідніше за все, до встановлення ділових відносин покупець буде проводити свій комплаєнс по вашій компанії, щоб перевірити вашу ділову репутацію для запобігання дефолту по контракту та аби уникнути зайвих податкових ризиків і ризиків блокування транзакцій з банком. Зазвичай контрагенти запитують інформацію щодо структури власності компанії та фінансових показників, а також перевіряють публічну інформацію.

Як висновок слід зазначити, що в сучасних умовах жорстокого регулювання велике значення для ведення успішного міжнародного бізнесу має правильно побудована система управління ризиками в компанії. Така система допоможе мінімізувати ризики штрафів і блокування коштів та забезпечить успішне виконання контрактів.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360:Compliance. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему