Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як зміняться правила ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року

Відповідно до законодавства України, вантажі (товари) визнавались гуманітарною допомогою тільки після ухвалення відповідного рішення державними органами з питань гуманітарної допомоги.  

В умовах воєнного стану на території України  Уряд значно спростив порядок ввезення гуманітарної допомоги в Україну: наразі гуманітарна допомога визнається такою за декларативним принципом без прийняття відповідних рішень Міністерством соціальної політики України.  

Питання безперешкодного ввезення та розподілу гуманітарної допомоги є важливим як для населення, військових, так і для держави в умовах воєнного стану, тому зміни до законодавства про гуманітарну допомогу все ще   вносяться, механізми не є остаточно усталеними та закріпленими. 

Так, Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова № 953 від 05.09.2023 року «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (далі за текстом - «Постанова №953»), відповідно до якої нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну наберуть чинності із 1 грудня 2023 року. Дія Постанови №953 розповсюджується на ті категорії товарів, які є гуманітарною допомогою згідно визначення, яке міститься у статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.  

Таким чином, ознаками гуманітарної допомоги є: 

 • цільове використання (надається під конкретні цілі); 

 • адресність (надається конкретному отримувачу); 

 • безоплатність; 

 • товари, які ввозяться на митну територію України, мають бути не заборонені законодавством; 

 • надається у чітко визначених законодавством випадках: соціальна незахищеність, матеріальна незабезпеченість, надзвичайна ситуація, збройний конфлікт. 

Також, зважаючи на важливість наступних категорій товарів як для населення, так і для військових потреб, дія Постанови №953 поширюватиметься щодо: нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії тощо. 

Ввезення товарів подвійного використання, товарів військового призначення, та товарів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів  військового призначення та подвійного використання» регулюються спеціальними нормативно-правовими актами. Таким чином, для цих категорії товарів гуманітарної допомоги процедура ввезення в Україну поки що не зміниться. 

Відповідно до Постанови №953 декларативний принцип визнання товарів гуманітарною допомогою залишився, а отже для волонтерів відсутня необхідність отримувати рішення Міністерства соціальної політики України про визнання товарів гуманітарною допомогою. 

Найбільші зміни чекають саме на порядок ввезення та подальшого обліку гуманітарної допомоги.  

Важливо зазначити, що одним  із основних суб'єктів правовідносин з питань ввезення та використання гуманітарної допомоги є отримувач гуманітарної допомоги.  

Законом України «Про гуманітарну допомогу» визначено, що отримувачами гуманітарної допомоги є юридичні особи (некомерційні, благодійні, релігійні організації), які зареєстровані у встановленому законодавством порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі за текстом - Реєстр). 

Відповідно до законодавства України, отримувачі гуманітарної допомоги можуть зареєструватися в Реєстрі тільки у разі отримання рішення про визнання товарів гуманітарною допомогу. Це нерозривно пов'язані процеси. 

Так як Уряд ввів декларативний принцип визнання гуманітарної допомоги без отримання відповідного рішення від органів державної влади, це призвело до проблеми, що отримувачі гуманітарної допомоги не можуть зареєструватися в Реєстрі та отримати свій статус відповідно за закону. Тому очікуємо також змін до порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. 

LIGA360 - надійний помічник бізнесу в умовах воєнного стану. Не пропустіть жодної зміни законодавства, перевіряйте компанії та фізичних осіб, контролюйте реєстраційні зміни ваших об?єктів нерухомості. Придбайте LIGA360 прямо сьогодні. 

Відповідно до Постанови №953, для успішного ввезення та розподілу гуманітарної допомоги, отримувачів гуманітарної допомоги очікуватимуть наступні етапи: 

1. Реєстрація в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.  

Порядок реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги регламентований Постановою Кабінету Міністрів України №927 від 09.10.2020 року «Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» (далі за текстом - Постанова №927), а сама процедура реєстрації відбувається в електронному режимі. 

Однак, як вже раніше наголошувалось, законодавством передбачено, що отримувачі гуманітарної допомоги включаються до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги одночасно із ухваленим рішенням Міністерства соціальної політики України про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою. Тому не виключно, що зміни будуть також прийняти стосовно порядку реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. 

2. Внесення інформації про товари, які плануються ввозитись в Україну як гуманітарна допомога до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.  

Отримувачі гуманітарної допомоги мають внести таку інформацію через електронний кабінет Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Визнання товарів гуманітарною допомогою відбувається в автоматичному режимі. Після внесення інформації формується унікальний код гуманітарної допомоги.   

Унікальний код гуманітарної допомоги є гарантією безмитного оформлення товарів на кордоні. 

Без отримання унікального коду гуманітарної допомоги подальший етап,-подання декларації, не дозволяється.  

3. Формування та подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (далі за текстом - Декларація). (Зразок декларації передбачений Постановою №953). 

Формування/подання декларації можливо: 

 • в електронній формі через єдиний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»; 

 • в електронній формі через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги; 

 • в паперовій формі в пункті пропуску через державний кордон України. 

Інформація в декларації щодо переліку товарів повинна відповідати інформації, яка була попередньо внесена через електронний кабінет Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. 

Ввезення гуманітарної допомоги дозволяється протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги та протягом 30 календарних днів з дати створення декларації щодо гуманітарної допомоги.  

У разі недотримання термінів ввезення гуманітарної допомоги, передбачених Постановою №953, такі товари втрачають статус гуманітарної допомоги та право на безмитне оформлення. 

4. Митне оформлення та ввіз гуманітарної допомоги. 

5. Формування інвентаризаційного опису через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. (Зразок інвентаризаційного опису передбачений Постановою №953). 

Інвентаризаційний опис - це опис вже фактично отриманих товарів отримувачем гуманітарної допомоги, які були задекларовані та ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Інвентаризаційний опис є інструментом обліку ввезеної гуманітарної допомоги. 

Отримувач гуманітарної допомоги має сформувати інвентаризаційний опис не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу.  

У разі невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги переліку товарів, які були задекларовані як гуманітарна допомога, подання інвентаризаційного опису  є інструментом інформуванням правоохоронних органів про такий встановлений факт невідповідності. 

6. Звіт. (Зразок звіту передбачений Постановою №953). 

Отримувач гуманітарної допомоги подає звіт через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги одним з перелічених способів: 

 • Звіт можливо сформувати через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги; 

 • Можливо завантажити копію паперового звіту; 

 • Можливо завантажити копію звіту в електронній формі з накладання КЕП керівника/особи, відповідальної за бухгалтерський облік. 

Звіт подається до 15 числа місяця, що настає за місяцем, у якому зазначена дата внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу. 

Якщо звіт не поданий протягом 90 календарних днів з дати внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу, така гуманітарна допомога вважається  використаною не за цільовим призначенням. Як наслідок, отримувач гуманітарної допомоги втрачає свій статус та його обліковий запис блокується в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. 

Усі вищезазначені документи (декларація, інвентаризаційний опис, звіт) взаємопов'язані та містять інформацію про один і той самий вантаж гуманітарної допомоги, але на різних етапах (від ввезення до розподілу гуманітарної допомоги). Таким чином, кожен документ є окремим та засвідчує реальну інформацію щодо стану вантажу гуманітарної допомоги на кожному окремому етапі. Отримувачі гуманітарної допомоги мають відображати реальний перелік товарів гуманітарної допомоги. 

Звичайно інформація щодо гуманітарної допомоги у декларації, інвентаризаційному описі та звіті, з урахуванням ситуації, може відрізнятись. Однак необхідно враховувати, що така невідповідність може стати сигналом для державних органів щодо порушення законодавства про гуманітарну допомогу. 

Щодо ввезення медичної гуманітарної допомоги в Україну, Постановою №953 встановлені деякі особливості. Отримувач медичної гуманітарної допомоги має сформувати інвентаризаційний опис не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу, однак формує і подає інвентаризаційний опис не через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, а з використанням інформаційно-аналітичної системи «Med Data». 

Зважаючи на вищевикладене, з 1 грудня 2023 року волонтерів очікують наступні зміни: 

 • Інформація про гуманітарну допомогу повністю переводиться в електронну форму та перебуває у вільному доступі (окрім товарів військового призначення); 

 • Порядок ввезення гуманітарної допомоги автоматизується та складається з чітко визначених законодавцем етапів; 

 • Державні органи матимуть вільний доступ до інформації про гуманітарну допомогу - як результат посилюється нагляд за додержанням законодавства про гуманітарну допомогу. 

Отже, з однієї сторони законодавець зробив процедуру більш прозорою для спрощення ввезення гуманітарної допомоги, посилив нагляд для уникнення незаконного ввезення та незаконного використання гуманітарної допомоги. З іншої сторони, з набуттям чинності Постанови №953 процедура ввезення та розподілу гуманітарної допомоги ускладниться саме для волонтерів, які мають завчасно знати перелік товарів, які плануються ввозитись як гуманітарна допомога, вести облік та пам'ятати про терміни звітності. Через багатоетапність всієї процедури терміновість ввезення та розподілу гуманітарної допомоги буде неможливою. Тож які наслідки матимуть зміни саме для отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги побачимо на практиці.  

Перевіряйте компанії, приватних підприємців та фізосіб у LIGA360. Система відобразить офіційні дані з держреєстрів: реквізити, судові справи, фінансовий і податковий стан. Дізнайтеся як мінімізувати ризики для бізнесу, замовивши презентацію. 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему