Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Комплаєнс-контроль, як інструмент зменшення корупційних ризиків на підприємстві

Корупція в приватному секторі є серйозною перешкодою для розвитку будь-якої компанії. А зважаючи на можливість надвисоких штрафів в межах екстериторіального законодавства (наприклад, FCPA) - це ще й високий ризик припинення існування підприємства незалежно від його розміру. Одним із ключових інструментів захисту, який визначається як невід'ємна частина ефективного управління ризиками під час ведення бізнесу, є комплаєнс-контроль. Запроваджуючи такий контроль, компанія бере відповідальність за дотримання законів, етичних норм та стандартів доброчесності. Це, відповідно, посилює стійкість компанії в кризових ситуаціях чи умовах невизначеності, підвищує ділову репутацію серед партнерів та інвесторів, зменшує ризик застосування високих штрафів у разі настання кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Поговорімо про комплаєнс в ширшому розумінні. Це система заходів компанії, спрямована на відповідність компанії усім необхідним принципам та суворе слідування законодавству: від норм оформлення працівників, до бізнесової етики у роботі з партнерами; від міжнародного та національного законодавства, до внутрішніх правил компанії. Як наслідок, бізнес здобуває хорошу репутацію на ринку та довіру клієнтів, партнерів, працівників, громади.

Етика підприємництва та доброчесність у веденні бізнесу стають основними ціннісними складовими ділової культури нашої країни. Зокрема і тому, що для українського бізнесу сьогодні вкрай необхідне залучення коштів від іноземних інвесторів та партнерів. Втрачені ринки збуту через війну та євроінтеграція спонукає компанії виходити на міжнародні ринки, де стандарти доброчесності є основною вимогою ведення бізнесу.

Запровадження ефективної системи комплаєнсу, яка би стала частиною корпоративної культури, а отже змінила би спосіб мислення та поведінки кожного в компанії, від власників чи CEO до кожного працівника, - це доволі тривалий та трудоємкий процес. Варто вже сьогодні і зараз почати з цим працювати, якщо в своїй стратегії ви маєте план масштабуватися, виходити на міжнародний рівень, брати участь у плані відновлення України чи отримати кошти від донорів або інвесторів. До того ж, війна додала нових ризиків: коли бізнес має ретельно перевіряти своїх контрагентів, партнерів та підрядників, адже тепер це і питання безпеки, а також ризик самому потрапити під санкційне законодавство.

Можна сміливо стверджувати, що запровадження стандартів доброчесності та застосування комплаєнс-контролю потрібно абсолютно всім компаніям, незалежно від розміру, форми власності чи сектору економіки. Адже штрафи за недотримання законодавства невелика компанія може й не пережити, а удар по репутації для бізнесу стати вирішальним. Що й казати про великі компанії, де керувати ризиками - життєво необхідно, бо помилка може коштувати мільйони доларів. У великих компаніях створюють спеціальні відділи комплаєнс-контролю. У бізнесах меншого розміру - наймають окремих спеціалістів, або навчають існуючих працівників. Часто цим займається підрозділ безпеки, юридичний відділ, фінансовий відділ, або окремі юристи чи аудитори, які отримали відповідні знання. Але все ж відповідно до міжнародних стандартів варто виокремлювати комплаєнс функцію в компанії.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням. 

Сам комплаєнс будується на таких засадах як:

  • правові норми (національне законодавство, міжнародне право, екстериторіальне законодавство інших країн);

  • колективні домовленості (етичні кодекси);

  • етика ведення бізнесу;

  • практика застосування (рішення судів та інших компонентних державних органів);

  • індивідуальні домовленості (договори, угоди).

Щоб комплаєнс був дієвим, а не на папері, його мають дотримуватися всі: від топ-менеджерів до спеціалістів найнижчої ланки. Через так званий «тон згори», власники та керівництво компанії постійно демонструють свою прихильність до культури доброчесності, підкріплюючи це особистим прикладом під час щоденного прийняття рішень чи виділяючи достатній ресурс на функціонування комплаєнс функції. Визначивши, хто в компанії займатиметься цією функцією, можна переходити до пошуку «слабких місць» - аналізу комплаєнс ризиків, поетапного впровадження чи удосконалення інструментів (політик і процедур), навчання усіх співробітників їх дотримуватися. Це може бути політика щодо конфлікту інтересів, політика щодо роботи з клієнтами, політика прийняття і дарування подарунків і так далі. Зверніть увагу, що жодна комплаєнс-система не здатна гарантувати, що ваша компанія є повністю доброчесною. Але якщо комплаєнс-контролі працюють, то це значно допомагає мінімізувати ризики настання негативних наслідків для компанії, або швидке та ефективне вирішити проблему, яка виникла.

Протидія корупції за допомогою комплаєнс-контролю передбачає використання різноманітних інструментів та підходів для забезпечення ефективності та прозорості в діяльності підприємства. Розглянемо деякі ключові інструменти комплаєнсу:

  • Кодекс етики/кодекс поведінки

Це ключовий базовий документ компанії, який закладає ціннісний фундамент для подальшого розвитку політик, процедур та процесів комплаєнсу та включає в себе:

- "філософію" компанії у сфері доброчесності та комплаєнсу;

- цінності, які декларує компанія;

- базові правила, яких повинні дотримуватися співробітники та партнери компанії;

- виявлення та врегулювання конфлікту інтересів (суперечностей між особистими інтересами та робочими обов'язками працівника під час виконання ним роботи);

- санкційну політику компанії;

- принципи кадрової політики для перевірки працівників, тощо.

  • Політика закупівель та перевірки третіх осіб

Це стратегічний документ, який визначає правила, процедури та стандарти для процесу закупівель товарів і послуг в організації, а також підходи до перевірки діяльності та добросовісності третіх сторін, таких як: постачальники, партнери та підрядники.

  • Антикорупційна політика

Це комплекс заходів, положень, процедур та принципів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції в компанії.

На що варто звернути увагу, коли починаємо запроваджувати систему комплаєнсу:

1. «Тон зверху». Як йшлося вище, все починається з тону, який задає керівництво. Але керівництво компанії повинно не лише говорити, а й діяти, показуючи власний приклад. В компанії має бути запроваджена “культура комплаєнсу” і комплаєнс-програма повинна бути не просто на папері, а мати реальні інструменти та бути впровадженою в практику. Відповідальне лідерство в цьому питанні є одним із ключових факторів успіху.

2. Політика управління. Розподіл функціоналу та зони відповідальності персоналу, який відповідає за контроль реалізації комплаєнс-програми у компанії: визначення відповідального за побудову комплаєнс-системи та контролю комплаєнс-ризиків (суміщення такої посади з юридичною або кадровою службою чи призначення окремої одиниці).

3. Розробка Кодексу етики або поведінки. Цей документ вже згадувався - він обов'язковий до дотримання всіма співробітниками компанії, включно з вищим керівництвом.

4. Запобігання та протидія корупції. Здійснення ретельної перевірки контрагентів і третіх осіб, проведення оцінки корупційних ризиків, впровадження політики та постійне навчання і контроль співробітників, залучених до процесів з високим корупційним ризиком.

5. Дотримання санкційної політики. Перевірка контрагентів на наявність накладених на них санкцій.

6. Навчання співробітників. Проведення співробітникам на регулярній основі тренінгів щодо боротьби з корупцією, правил та принципів Кодексу етики або поведінки.

7. Гаряча лінія та захист викривачів. Забезпечення систематичної незалежної роботи Гарячої лінії, механізму розгляду інцидентів та усунення порушень, гарантування викривачам захисту та відсутності негативних наслідків для них за повідомлення про корупцію.

8. Моніторинг та звітність. Розробка механізмів та процедур періодичного моніторингу і звітності керівнику або власнику компанії щодо порушень та ризиків, а також вдосконалення системи комплаєнсу.

9. Дисциплінарний механізм. Розробка прозорого та справедливого дисциплінарного механізму, який забезпечить належне розслідування випадків про хабарництво або ситуацій неправомірної поведінки.

LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв?язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.

Замість висновків

У світі доброчесність ведення бізнесу, а отже, наявність ефективної комплаєнс-системи та управління комплаєнс-ризиками, є трендом. По-перше, наявність такої системи є ознакою стійкості бізнесу. По-друге, посилюється та вдосконалюється міжнародне регулювання (наприклад, FCPA,UKBA, Sapin II), яке має екстериторіальну юрисдикцію, а наявність системи управління комплаєнс-ризиками слугує одним із важливих критеріїв при визначенні чи зменшенні розміру штрафів за корупційні правопорушення. По-третє, все частіше міжнародні контрагенти, кредитори, інвестори, покупці у M&A угодах в першу чергу звертають увагу на наявність ефективних та працюючих комплаєнс-практик в компанії.

І на сам кінець, комплаєнс-контроль виступає як надійний щит, захищаючи не лише фінансові інтереси, але й репутацію та довіру до компанії. Його впровадження є не лише важливим етапом для створення стійкого та успішного бізнесу, але й засвідчує вірність компанії високим стандартам етики та відповідального управління.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему