Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Комплаєнс як драйвер розвитку ESG в Україні

Війна та пов'язані із нею негативні екологічні та соцільні наслідки стимулюють компанії розвивати ESG-практики та змінювати усталені підходи до управління. Відповідність компанії вимогам ESG стає перепусткою для співпраці з міжнародними партнерами та участі у післявоєнному відновленні України.

Суттєве зростання зацікавленості українського бізнесу питанням ESG пов'язане не лише із прагненням формально відповідати міжнародним стандартам, а розглядається як інвестиція для отримання подальших можливостей їх довгострокового розвитку та участі у проектах із залученням іноземного фінансування в процесі подальшого відновлення України.

Вперше принципи ESG сформулював колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, який запропонував глобальним компаніям включити до своїх стратегій цілі сталого розвитку, зокрема для зменшенням екологічних ризиків. Сьогодні стандарти ESG стають базовими для ведення бізнесу в розвинених країнах та охоплюють усі сфери економіки.

В Україні цілі сталого розвитку на період до 2030 року є інтегрованими в державну політику та зафіксовані в Указі Президента України №722/2019 від 30.09.2019. Водночас Національним банком України з 2021 року здійснюються заходи, направлені на реалізацію дорожньої карти Політики щодо розвитку сталого фінансування, яка була розроблена у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

ESG (від англ. Environmental (екологія, довкілля), social (соціальна сфера), governance (корпоративне управління) передбачає комплексні зусилля компаній для досягнення довгострокових цілей сталого розвитку.

Екологічні принципи пов'язують причинно-наслідковими зв'язками вплив діяльності компаній на навколишнє середовище. Принципи сталого розвитку передбачають, що компанії вкладаючи ресурси у розвиток екологічних, зокрема енергоефективних проектів зможуть претендувати на кращі умови фінансування та співробітництва, що в кінцевому результаті сприятиме їх сталому розвитку. Фінансування компаній, які відповідають екологічним принципам має відбуватись на більш вигідних для них умовах.

Соціальні принципи проявляються у впливі діяльності компанії на соціальну сферу, зокрема взаємовідносини бізнесу із працівниками, клієнтами, постачальниками. Соціальні принципи закріплюють позицію компанії у питаннях досягнення суспільного благополуччя, дотримання прав людини, рівних можливостей кар'єрного зростання, уникнення дискримінації, взаємодії із місцевими громадами.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З рішенням LIGA360. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Управлінські принципи є відображенням корпоративного управління в компанії, зокрема системи внутрішнього контролю, ризик-менеджменту та комплаєнсу. Ці принципи допомагають компанії приймати зважені управлінські рішення, бути прозорими та ефективними.

Критерії ESG враховують партнери, інвестори, банки при прийнятті рішень про співпрацю чи фінансування бізнесу. На сьогодні дотримання вимог ESG є проявом розвиненої корпоративної культури компанії та ознакою її стабільності. Особливе значення приділяється дотриманню екологічних стандартів для зменшенню негативного впливу бізнес-активності на довкілля.

Комплаєнс є інструментом контролю, направленим на забезпечення імплементації нових вимог ESG, який використовують керівники, зокрема наглядові ради компаній для досягнення цілей сталого розвитку. Компанії, які раніше вкладали ресурси у розвиток корпоративного управління, зокрема комплаєнс-контролів на сьогодні вже фактично відповідають в значній мірі базовим вимогам ESG іноді навіть до кінця не усвідомлюючи цього. Враховуючи охоплення вимог до ESG усіма процесами компанії, до імплементації цих необхідно залучити власників бізнес-процесів. Водночас, підрозділ комплаєнс, за підтримки керівництва компанії, може стати координатором та контролером зусиль, направлених на імплементацію вимог ESG.

Розглянемо заходи, які необхідно здійснити для імплементації вимог ESG:

Ініціювати створення команди, яка буде просувати питання розвитку ESG. Проектна команда має охоплювати власників ключових функцій, які будуть задіяні у імплементації вимог (наприклад, ризик-менеджменту, HR, юристи, власники бізнес-ініціатив, відповідальні особи за роботу з інвесторами). Проектна команда має мати чіткий план роботи, достатнє фінансування та підтримку керівництва в досягненні своїх цілей.

Визначитись із цілями ESG. На цьому етапі потрібно сформувати мету та очікувані результати від впровадження вимог ESG. Вірне формування мети та очікувань допоможе усвідомити прийняти вірні стратегічні рішення для досягнення цілей сталого розвитку.

Здійснити самооцінку відповідності ESG. Залежно від специфіки діяльності компанії та регуляторних вимог, рівня зрілості корпоративного управління формується чек-лист відповідності вимогам ESG. Оцінка має бути максимально об'єктивною та враховувати ризики, які найбільш властиві для компанії. На цьому етапі важливо визначитись із переліком стандартів ESG та підходами до звітності з ESG.

Затвердити стратегію сталого розвитку. Необхідно ідентифікувати ключові цільові показники ESG, направлені на сталий розвиток компанії та зафіксувати їх в затвердженій стратегії. Важливо проводити навчання керівників та працівників для ознайомлення із цільовими показниками ESG, які мають бути інтегровані в систему прийняття управлінських рішень та ризик-менеджменту.

Зовнішній аудит відповідності ESG. Для фіксування та верифікації зусиль щодо досягнення цілей ESG рекомендується залучати авторитетні незалежні компанії та агентства, які зможуть дати об'єктивну оцінку рівня відповідності компанії міжнародним стандартам ESG. Така оцінка дозволяє вчасно корегувати зусилля компанії в досягненні цілей сталого розвитку.

Усі заходи, направлені на впровадження вимог ESG мають супроводжувтись належною комунікацією щодо завдань та цілей нових ініціатив з акцентом на потенційні можливості для розвитку бізнесу. Поширення на веб-сайті компанії інформації про досягнення цілей ESG позитивно впливатиме на її репутацію та можливості співробітництва з партнерами.

Дотримання принципів сталого розвитку не може бути тимчасовим трендом, направленим на досягнення короткострокових цілей. ESG має стати довгостроковою місією кожної амбіційної компанії та частиною її корпоративної культури і репутації. Необхідно сприймати вимоги ESG як можливість отримати стратегічні переваги на ринку, більш дешеве фінансування від фінансових установ та шанс приєднатись до глобального клубу прогресивного бізнесу. Ті, хто почне працювати над цими завданнями сьогодні вже завтра отримають конкурентні переваги для розвитку бізнесу.

Ярослав Омельчук,

начальник Служби комплаєнс, головний комплаєнс-менеджер (CCО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TASGroup)

Перевіряйте кандидатів на посади щодо комплаєнс-ризиків та конфлікту інтересів з LIGA360. Тут ви можете перевірити наявність фізособи у санкційних списках, розшуку, реєстрі виконавчих проваджень, тощо.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему