Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Створення технологій для антикорупційного комплаєнс-контролю

15.00, 13 березня 2024
249
0

Антикорупційний комплаєнс

Корупція - використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей.

Таке визначення встановив Закон України "Про запобігання корупції" 2014 року. У законі існують три компоненти, які можна автоматизувати. По-перше - одержання подарунків, по-друге - перевірка відомостей про особу і по-третє - антикорупційна програма.

Законодавство встановлює обмеження щодо одержання подарунків.

Заборона безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв'язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; та якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Водночас ці особи можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня року, в якому прийнято подарунки.

Така позиція законодавства створює необхідність контролю за подарунками, їх обліком, оцінкою вартості, особами, які їх отримають, та призначення співробітників, що це контролюватимуть і відповідно створюватимуть антикорупційну діяльність. Зазначений процес повинен бути документально оформлений, з відповідними реєстрами, а також бути доступним для перевірки керівництвом або аудитом.

З метою забезпечення якості й ефективності подібного контролю рекомендовано створити автоматизовану систему запитів співробітників компанії щодо отримання таких подарунків із подальшим надсиланням цих запитів до комплаєнс-спеціалістів або антикорупційної уповноваженої особи для погодження. Тобто система приймає декларування від працівників, створює автоматичний запис про співробітника, його посаду, вид та суму подарунка, обставин, за яких він був отриманий, та погодження від комплаєнсу на те, що цей подарунок відповідає уявленням про загальноприйняту гостинність. Усі записи зберігаються в системі та доступні для аудиту або іншого незалежного контролю. Таким чином оптимізується контроль, зменшується кількість паперових документів, існує можливість створення управління для однієї особи з комплаєнсу, створюються докази, що підтверджують виконання умов законодавства, й існує онлайн-зберігання цих записів, яке неможливо підробити або втратити.

Ця автоматизація буде частиною вашої антикорупційної програми на підприємстві.

Вимоги стосовно перевірки відомостей про осіб, які претендують на обіймання посад, зокрема, щодо:

1) наявності судового рішення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов'язані з корупцією правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

6) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України "Про очищення влади".

Особа, яка здійснює перевірку, повинна переглянути реєстри, публікації та іншу загальнодоступну інформацію про співробітників під час виконання зазначених вимог про запобігання корупції. Це займає час, вимагає завантаження документів, знання певних нормативно-правових баз, де розташовані необхідні дані, та створює великий документообіг.

Використання вже готових автоматизованих продуктів, створених на підставі інформаційних джерел, що складаються з рішень судів, прав власності, й інших, надає можливість значно пришвидшити отримання необхідних документів та інформації. Це також надає доступ до архівних документів та допомагає створити особову справу працівника умовно в один клік.

Використання продуктів від незалежних постачальників комплаєнс-послуг й автоматизованих джерел перевірки даних буде елементом вашої антикорупційної комплаєнс-програми.

Спробуйте перше рішення для комплаєнс-контролю в Україні. LIGA360 надає повноту інформації для AML/KYC перевірок та процедури due dilligence. Верифікуйте контрагентів, оцінюйте санкційні та корупційні ризики щодо них. Замовте за посиланням.

Антикорупційна програма юридичної особи

Закон України "Про запобігання корупції" створює засади запобігання корупції в діяльності юридичної особи. Наприклад, юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними й обґрунтованими для запобігання та протидії корупції в діяльності юридичної особи. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності та здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення й усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

Антикорупційною програмою є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи. Така програма затверджується керівниками:

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн грн;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн грн.

Автоматизація процесів такої програми включає (на додачу до алгоритму погодження подарунків, перевірки працівників через автоматизовані пошукові продукти) онлайн-навчання всіх співробітників підприємства провайдерами навчальних комплаєнс-послуг із подальшим наданням сертифікатів про проходження таких курсів. Також створення гарячої онлайн-лінії для повідомлення про корупцію на підприємстві. Додатково існують можливості автоматизованого зберігання, обліку та використання комплаєнс-документів, що мають відношення до програми.

Забезпечте систематичний моніторинг законодавства та змін правового поля для вашого бізнесу. З LIGA360 ви не пропустите жодної вимоги від регуляторів - в тому числі нововведень в галузі фінансового моніторингу, податкового чи антимонопольного законодавства. Отримайте повноту інформації для свого бізнесу з LIGA360.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему