Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Оскарження результатів податкових перевірок

Порядок оскарження результатів податкових перевірок є одним із найактуальніших питань підприємців та інших суб'єктів господарювання у взаємовідносинах з податковими органами. Тож, розглянемо даний порядок.

В першу чергу з'ясуємо, яким чином документально оформлюються результати податкових перевірок.

Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка (перший абзац пункту 86.1. статті 86 Податкового кодексу України).

Отже, саме акт перевірки є підтвердженням негативного результату податкової перевірки і в подальшому створює негативні наслідки для платника податку, у вигляді пред'явлення податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги.

Оскарження результатів податкових перевірок згідно з чинним законодавством України може проводитися двома способами - в адміністративному та/або судовому порядку (пункт 56.1. статті 56 Податкового кодексу України).

Адміністративний порядок оскарження

Першим етапом оскарження в адміністративному порядку є подача заперечення на акт перевірки та додаткові документи і пояснення відповідно до п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України.

Зокрема, у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки (крім документальної позапланової перевірки, проведеної у порядку, встановленому підпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу), вони мають право подати свої заперечення та додаткові документи і пояснення, зокрема, але не виключно, документи, що підтверджують відсутність вини, наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки). Такі заперечення, додаткові документи і пояснення є невід'ємною частиною матеріалів перевірки.

Підпунктом 86.7.1 п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України встановлено, що заперечення розглядаються протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень відповідно до цього пункту.

На практиці подані заперечення розглядаються за відсутності суб'єкта господарювання чи його представника та зазвичай не враховуються контролюючим органом, внаслідок чого акти перевірки залишаються без змін.

Сформована судова практика вказує на те, що акт перевірки не підлягає судовому оскарженню, оскільки сам по собі не створює додаткових прав та обов'язків для платника.

Втім, на основі акту перевірки складається податкове повідомлення-рішення, яке за приписами підп. 86.7.5 п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу на підставі висновку комісії контролюючого органу з питань розгляду заперечень протягом п'яти робочих днів, наступних за днем прийняття такого висновку комісією і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків у порядку, визначеному підп. 86.7.1 цього пункту.

І саме з цього моменту настає черга другого етапу - безпосереднього оскарження в адміністративному порядку (до органу вищого рівня).

Коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення (п. 56.2 ст. 56 ПКУ).

Згідно з абзацом першим п. 56.3 ст. 56 Податкового кодексу України, скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Коли останній день строків припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 56.13 ст. 56 ПКУ).

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення (п. 56.5 ст. 56 ПКУ).

Статтею 19 прим. 1 ПКУ визначено перелік функцій контролюючих органів. Функцію здійснення погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів. Отже, для оскарження податкових вимог діє однорівнева система адміністративного оскарження - до Державної податкової служби України.

Рішення Державної податкової служби України, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку (п. 56.10 ст. 56 ПКУ).

До підприємства прийшли контролюючі органи? Знайте, як захистити бізнес правовим шляхом з ІТ-платформою LIGA360. Подробиці за посиланням. 

Судовий порядок оскарження

Порядок судового провадження щодо оскарження рішень контролюючого органу регулюється положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч.2 ст.122 КАС України, для звернення до адміністративного суду за захистом своїх прав особі встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (в даному випадку - з дня вручення оскаржуваного рішення податкового органу). Разом з тим, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору (в даному випадку - подання скарги до вищестоящого податкового органу) і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги вищестоящим податковим органом; якщо ж рішення за результатами розгляду скарги не було прийнято та (або) вручено позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до вищестоящого податкового органу із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень (ч.4 ст.122 КАС України).

Отже, за загальним правилом строк для судового оскарження рішень, дій, бездіяльності податкового органу становить шість місяців з дня, коли платник дізнався про предмет оскарження. В разі наявності відмови Державної податкової служби України в задоволенні скарги в порядку адміністративного оскарження, строк для судового оскарження - становить 3 місяці з дня вручення відповідного негативного рішення.

В позові необхідно обґрунтувати порушення допущенні податковим органом під час перевірки, вказати на необґрунтованість та нелогічність висновків податкового органу, долучити власні докази на підтвердження позиції.

Варто пам'ятати, що в справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності податкових органів, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається саме на цей орган, який повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (ч.2 ст.77 КАС України). Отже, всі суперечності мають трактуватися судом на користь платника податків.

Висновок

Оскарження результатів податкових перевірок може проводитися в адміністративному та/або судовому порядку.

Адміністративний порядок оскарження може полягати в подачі заперечень на акт перевірки та додаткових документів і пояснення відповідно до п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України та звернені до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд податкового повідомлення-рішення/податкової вимоги/іншого рішення податкового органу.

Судовий порядок полягає у зверненні з позовом до адміністративного суду.

LIGA360 - аналітичний помічник для ухвалення відповідальних рішень. Ситуації для керівника, пошук законодавчих позицій та інструменти ризик-контролю. Дізнайтеся про переваги за посиланням. 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему