Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Актуальні питання виплати пенсії ВПО в умовах воєнного стану

Внаслідок вторгнення росії на територію України ще у 2014 році сотні тисяч українців були змушені змінити своє місце проживання. Такі громадяни набули статусу внутрішньо переміщених осіб та для дотримання їхніх прав та свобод було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. (далі - Закон № 1706-VII).

Громадяни пенсійного віку, що є внутрішньо переміщеними особами (далі - ВПО), мають право на отримання соціальних послуг, у т. ч. і пенсійних виплат, відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання, вказаної у довідці ВПО (якщо вони перемістилися до 24.02.2022) або у загальному порядку (якщо вони перемістилися після 24.02.2022).

Тобто законодавець розділив ВПО, які отримали цей статус до повномасштабного вторгнення й після.

Зокрема, на осіб, які отримали статус ВПО до 24.02.2022, поширюються додаткові зобов'язання та обмеження, аби отримувати соціальні, у т. ч. пенсійні, про які я розповім пізніше.

Водночас, громадяни, які набули статусу ВПО після 24.02.2022 таких обмежень не мають, оскільки на таких осіб не розповсюджуються обмеження, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", (надалі - Постанова КМУ № 637) а також постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках” (у частині вибору уповноваженого банку). Тобто такі особи продовжують отримувати свої пенсійні виплати в загальному порядку на свій банківський рахунок.

У випадку, якщо уповноважений банк не здійснює діяльність, пенсійні виплати перераховуються до АТ “Ощадбанк” без відкриття рахунку, і такому випадку особа може отримати належні їй виплати у будь-якому відділенні АТ “Ощадбанк”, пред'явивши паспорт і довідку РНОКПП.

Тобто, для ВПО, які набули цього статусу вже після 24.02.2022, особливих змін в отриманні пенсійних виплат не відбулось.

Поруч з цим, варто також звернути увагу, що якщо людина зі статусом ВПО, якого вона набула після 24.02.2022, звертається до суду за захистом своїх порушених прав з питань призначення/перерахунку пенсії, то в результаті успішного судового процесу сума недоотриманої пенсії за попередній період виплачується органами ПФУ разом із пенсією. Тобто відтермінування чи розстрочення виплати недоотриманої пенсії на таких громадян не поширюється.

Що ж стосується осіб, які набули статусу ВПО у період з 2014 року до 24.02.2022, то можна виділити декілька проблем, які потребують врегулювання на законодавчому рівні.

Одна із них - це зупинення виплат пенсій за відсутності пройденої фізичної ідентифікації:

З 01 липня 2016 року виплата пенсій (а також усіх видів виплат), що призначені ВПО, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв АТ “Ощадбанк” (абзац перший пункту 1 постанови КМУ від 05 листопада 2014 року № 637). Умовою отримання виплат також було визначено проходження фізичної ідентифікації.

Фізична ідентифікація людини, якій відкрито поточний рахунок в установі АТ “Ощадбанк”, проводиться кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану в Україні та які не проходили фізичну ідентифікацію протягом дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, для продовження нарахування пенсій необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Після 31 березня 2024 року виплата пенсії буде здійснюватися лише у разі проходження фізичної ідентифікації особою.

Постанова КМУ № 637 передбачає такі способи фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в установах АТ «Ощадбанк»:

1) особисте звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України;

2) авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису “Дія. Підпис”;

3) ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного територіальними органами Пенсійного фонду України;

4) ідентифікація одержувачів пенсій в установах АТ “Ощадбанк”;

5) посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що фізична особа є живою, шляхом видачі відповідного документа.

6) одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання внутрішньо переміщеної особи протягом останніх шести місяців шляхом інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” (абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637).

У разі наявності в територіальних органах Пенсійного фонду України надісланої акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом шести місяців підряд нарахування пенсії продовжується, але з 1 січня 2024 р (постановою уряду від 08.08.2023 № 837 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637") нарахована сума пенсії не перераховується на рахунки їх одержувачів до проходження фізичної ідентифікації.

Тобто, КМУ зазначеною постановою ввів ще одну підставу для припинення виплати, яка відсутня у Законі України «Про загальногообов'язкове державне пенсійне страхування».

Стаття 49 вказаного закону визначає виключні підстави для припинення виплати пенсії. Серед них:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

  • у разі смерті пенсіонера;

  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

  • в інших випадках, передбачених законом (наголошую, саме законом, а не постановою КМУ).

Системний аналіз наведених нормативно-правових актів дає підстави зробити висновок про те, що припинення виплати пенсії можливе лише за умови прийняття пенсійним органом відповідного рішення і лише з підстав, визначених статтею 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відсутність або скасування довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою припинення виплати пенсій, про що також неодноразово вказував Верховний Суд (див., зокрема, рішення у справах №227/2158/17 і №805/402/18).

Отже, закон містить виключний порядок підстав для припинення виплати пенсій, серед яких немає такої, що пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію.

Внаслідок цього в системі регулювання виплат пенсії для ВПО виникла суперечність між Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та постановою КМУ. Тобто можна навіть сказати, що КМУ в якісь мірі перебрав повноваження законодавця ввівши постановою додаткову підставу для припинення виплати пенсії, якої у законі немає.

Це призводить до того, що у випадку припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі з підстав, не зазначених у статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», необхідно звернутися із позовом до адміністративного суду. Такі справи є типовими у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Зразковим рішенням для таких типових справ є рішення у зразковій справі №805/402/18.

Отже, виходячи з викладеного, ця проблема потребує врегулювання на законодавчому рівні, шляхом приведення постанови КМУ №637 у відповідність до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме виключення із вказаної постанови КМУ положення пункту 1 про таку підставу припинення виплати пенсії як не проходження фізичної ідентифікації у визначеному КМУ порядку.

У контексті виплати заборгованості пенсії за час припинення її виплати, тут варто наголосити на проблемі, яка теж потребує правового врегулювання.

Як вже зазначалось на початку мого виступу, особи, які набули статусу ВПО після 24.02.2022 на виконання рішень судів щодо виплати пенсії за попередній період не мають проблем з виплатою такої суми.

В той же час, 21 серпня 2019 року Урядом було прийнято Постанову № 788, яка значно ускладнила виплату пенсій громадянам зі статусом ВПО. Зокрема цією постановою було внесено зміни до Постанови КМУ № 637, про те що «суми пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного КМУ».

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11258/20 від 07.10.2020 вказаний пункт було визнано протиправним та нечинним. Водночас ситуація з виплатами сум пенсії за попередній період не покращилась.

10 листопада 2021 року було прийнято Постанову КМУ №1165, якою затверджено Порядок виплати пенсій, не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.

Порядком встановлено, що пенсійні виплати за минулий період проводяться щомісяця; розмір пенсійної виплати за минулий період визначається в сумі, що відповідає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленому законом на 1 січня календарного року; у разі звернення особи протягом року, виплати почнуться лише з 1 січня наступного року.

Отже, виходячи з викладеного, для врегулювання виплати заборгованості пенсії за минулий період особам зі статусом ВПО необхідно внести зміни до профільних законів, якими зобов'язати органи пенсійного фонду виплатити нараховані суми пенсій на виконання рішень судів одночасно з першою виплатою пенсії після її поновлення без встановлення окремого порядку виплати пенсії таким особам чи розстрочення виплати таких сум на щомісячні платежі.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему