Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Збитки власникам землі та землекористувачам визначатимуть за новою методикою

Реклама

У Мінекономіки пропонують оновити Методику експертної грошової оцінки земельних ділянок та викласти у новій редакції Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Чинний Порядок передбачає, що розміри збитків визначаються комісіями, створеними міськими, районними державними адміністраціями, але такий підхід не відповідає вимогам статті 13 Закону України «Про оцінку земель», де визначено обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають європейській та світовій практиці.

Згідно з проектом оцінка збитків проводиться на принципах, визначених пунктами 4 - 10 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабміну № 1440, та припущеннях про типовий характер використання земельної ділянки.

До реальних збитків власників землі та землекористувачів, що підлягають відшкодуванню включаються:

  • вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

  • вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

  • вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень;

  • вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

  • понесені або необхідні витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи.

У разі неможливості відновлення порушеної земельної ділянки до попереднього стану або у разі, коли затрати на приведення земельної ділянки у попередній стан перевищують ринкову вартість, розмір реальних збитків дорівнює вартості такої земельної ділянки, визначеній на дату оцінки з урахуванням її стану до порушення.

Контролювати дані щодо належного вам нерухомого майна можна за допомогою сервісів SMS-МАЯК та SMS-маяк Земля які повідомляють не лише про зміни, що відбулися у реєстрі, а й про спроби внести такі зміни.

Якщо земельна ділянка може бути приведена до попереднього стану і при цьому затрати не перевищують ринкову вартість земельної ділянки (права користування нею), розмір реальних збитків дорівнює сумі затрат на приведення земельної ділянки у стан до завдання шкоди.

У разі об'єктивної неможливості використання земельної ділянки її власником або землекористувачем у результаті порушення його прав, або неправомірного використання земельної ділянки, що унеможливило самостійне використання земельної ділянки власником або землекористувачем, або отримання доходу від її використання іншою особою, а також внаслідок примусового відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, визначається розмір упущеної вигоди, до якого включаються, у тому числі збитки, що будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами.

Оцінка упущеної вигоди проводиться шляхом застосування:

  • оціночної процедури накопичення чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), який не отримав власник земельної ділянки або землекористувач, починаючи з установленої дати неможливості власного використання ним земельної ділянки до дати оцінки;

  • оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), який не отримає власник земельної ділянки або землекористувач, якому завдано збитків, від дати ймовірного відшкодування збитків у розмірі вартості земельної ділянки, визначеної з урахуванням стану земельної ділянки до порушення, або від дати, з якої таке використання буде можливим, до дати оцінки, відповідно до абзацу другого частини третьої статті 22 Цивільного кодексу України (у разі припущення про неможливість використання земельної ділянки її власником або землекористувачем, після дати оцінки);

  • інших оціночних процедур з визначення розміру упущеної вигоди.

У таких випадках розмір збитків дорівнює сумі розміру реальних збитків, визначеному відповідно до пункту 52 цієї Методики, та розміру упущеної вигоди.

Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки повинен містити чітке обґрунтування застосованих оціночних процедур з визначення розміру реальних збитків та упущеної вигоди.

Стандартизована оцінка розміру збитків, завданих власникам та користувачам земельних ділянок унаслідок непроведення у визначений робочим проектом землеустрою щодо рекультивації порушених земель строк робіт з їх рекультивації після проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, що спричинило зміни у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі земель, може проводитись за формулою:

Зр = ВК x (С / 100) x (Т / 12),

де Зр - розмір збитків, гривень;

ВК - кошторисна вартість комплексу робіт з рекультивації порушених земель відповідно до робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель, гривень;

Т - період, на який затримано виконання передбачених зазначеним проектом робіт, місяців;

С - облікова ставка Національного банку, встановлена на дату визначення розміру збитків, відсотків.

Зверніть увагу на комплексне рішення LIGA360 для аграрних компаній від ЛІГА:ЗАКОН. Система включає інструменти для відстеження зовнішніх ризиків та управління командами віддалено. Це дозволить агробізнесу оперативно реагувати на зміни законодавчого поля, позицій партнерів і конкурентів агроринку, що критично-важливо під час загальної турбулентності бізнесу.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини