Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту
$

Проект Закону про кредитні спілки пройшов перше читання

1.06.2021, 16:22
6499
0

Проект прийнято за основу
Проект прийнято за основу

Рада прийняла за основу проект Закону "Про кредитні спілки" (проект № 5125), який пропонує нову редакції чинного Закону.

Згідно з пояснювальною запискою положеннями проекту нової редакції Закону пропонується:

1) розширення переліку послуг. Для кредитних спілок з'явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг;

2) розширення переліку інших видів діяльності, пов'язаних з основною діяльністю кредитної спілки за умови, що така діяльність пов'язана з основою діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів, зокрема, право надавати супровідні (в тому числі посередницькі) послуги, пов'язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою або іншим надавачем фінансових послуг;

3) приведення у відповідність до чинного законодавства процедури створення та державної реєстрації кредитної спілки;

4) удосконалення процедури ліцензування діяльності кредитної спілки за рахунок: об'єднання в єдину процедуру отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та реєстрації заявника як фінансової установи; видачі загальної ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки; впровадження процедури зміни обсягу чинної ліцензії (розширення/звуження переліку послуг) за заявою кредитної спілки;

5) удосконалення системи управління кредитної спілки:

- встановлюються загальні вимоги до системи управління кредитною спілкою;

- удосконалюються процедури скликання та проведення загальних зборів членів кредитної спілки, а саме: знижено поріг кворуму загальних зборів, розширено перелік способів повідомлення про проведення загальних зборів, передбачено різні способи проведення загальних зборів та голосування на них (дистанційні загальні збори, шляхом опитування, за участі делегатів, можливість раннього голосування тощо);

- запровадження процедур самооцінки / погодження керівників та осіб, що виконують ключові функції, що забезпечить перевірку їх відповідності вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації;

- запровадження диференційованих підходів для кредитних спілок в контексті моделі побудови корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, залежно від типу кредитної спілки;

- встановлення заборони керівникам кредитної спілки та особам, що здійснюють ключові функції у кредитній спілці, бути представниками інших членів кредитної спілки на загальних зборах членів кредитної спілки;

- запроваджено вимогу погодження Національним банком України кандидатів на посади керівників кредитної спілки (кандидатів на посади керівників об'єднаної кредитної спілки).

- встановлено право Національного банку України вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України вимогам;

- передбачено право кредитних спілок передавати певні функції, окремі задачі та процеси в рамках таких функцій на аутсорсинг об'єднаної кредитної спілки;

6) удосконалення вимог до структури капіталу кредитної спілки;

7) вдосконалення організації державного нагляду за діяльністю кредитних спілок в частині встановлення/розширення повноважень Національного банку України щодо:

- встановлення пруденційних нормативів з урахуванням розміру кредитної спілки, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних кредитною спілкою операцій, організаційної структури та притаманних її діяльності ризиків;

- здійснення контролю за правочинами кредитних спілок із пов'язаними з кредитною спілкою особами;

- права вимагати від кредитної спілки, її керівників вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та на приведення діяльності кредитної спілки у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі щодо поліпшення фінансового стану кредитної спілки, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків її діяльності, підвищення якості корпоративного управління та системи внутрішнього контролю;

- встановлення для кредитної спілки підвищених значень економічних нормативів;

- застосування до кредитної спілки коригувальних заходів, заходів впливу та заходів раннього втручання, таких як: реалізація плану відновлення кредитної спілки, збільшення частоти подання фінансової та інших видів звітності, встановлення обмеження на розподіл прибутку та інші види розподілу капіталу, коригування або перегляд плану діяльності кредитної спілки, встановлення підвищених вимог до системи внутрішнього контролю кредитної спілки; тимчасова заборона залучати нові вклади від членів кредитної спілки, здійснювати кредитування членів кредитної спілки тощо;

- права запровадити тимчасову адміністрацію для організації та збереження активів, документів, інформаційних систем, систем обліку та реєстрації, баз даних кредитної спілки;

8) удосконалення процедури виходу кредитної спілки з ринку:

- платоспроможна кредитна спілка має право добровільно ліквідуватися або приєднатися до інших кредитних спілок;

- добровільна реорганізація (злиття, приєднання) або ліквідація кредитної спілки можлива виключно за умови надання Національним банком України відповідного дозволу згідно із затвердженим планом реорганізації або ліквідації кредитної спілки;

- процедура добровільного виходу кредитної спілки з ринку здійснюється згідно із затвердженим планом, у якому будуть чітко визначені строки, умови та дії органу управління спілкою в межах завершення виконання її поточних зобов'язань та припинення діяльності;

- примусова ліквідація кредитної спілки здійснюється шляхом анулювання Національним банком України ліцензії спілки в разі визнання її неплатоспроможною або з інших підстав та звернення до суду з метою ліквідації цієї спілки;

9) уточнено правовий статус об'єднаної кредитної спілки, передбачена можливість створення об'єднаною кредитною спілкою фонду стабілізації як окремого механізму підтримки платоспроможності своїх членів.

Крім цього, законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України, які кореспондують з пропонованими законопроектом положеннями.

Як ефективно організувати роботу та захистити свій бізнес в умовах карантину? З рішенням Liga360:Керівник. Ви зможете перевірити надійність партнерів, контролювати згадки про вашу компанію в ключових українських ЗМІ та отримувати сповіщення щодо змін законодавства і судових рішень. А комунікувати з колегами в режимі віддаленої роботи - не проблема, адже в Liga360 можна обговорювати ризики та можливості всією командою. Замовляйте тестовий доступ до Liga360 за посиланням.


Увійдіть, щоб залишити коментар