Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Оновлено правила розкриття банківської таємниці

Реклама

НБУ постановою від 4 жовтня 2021 року № 98 оновив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Банк розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, на письмовий запит власника або з його письмового дозволу в обсязі, визначеному в такому письмовому запиті або дозволі.

Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається банками на письмовий запит бенефіціара.

Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, серед яких, узяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження.

Запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має відповідати таким вимогам:

1) викладений на бланку державного органу встановленої форми або надісланий в електронному вигляді;

2) наданий за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою, або підписаний кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника);

3) містити передбачені Законом про банки підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має містити:

1) для фізичних осіб - резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб - нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Банки, за запитом надають у паперовому або електронному вигляді інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про:

1) наявність рахунків;

2) номери рахунків;

3) залишок коштів на рахунках;

4) операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

5) призначення платежу;

6) ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

7) номер рахунку контрагента;

8) код банку контрагента.

Як власнику бізнесу тримати зміни на контролі? Моніторинг законодавства, новин та контрагентів доступний в LIGA360: Керівник. Придбайте зараз, щоб першими дізнаватися потрібну інформацію.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини