Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Облік військовозобов'язаних на підприємстві: рекомендації для HR щодо звіряння облікових даних та перевірки стану персонального військового обліку на підприємстві

15.40, 1 червня 2023
21243
0

Незважаючи на те, що з моменту набрання чинності Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року (далі – «Порядок»), пройшло достатньо часу, необхідність в роз'ясненні положень цього Порядку і досі виникає. 

У попередніх публікаціях нами було надано рекомендації HR-менеджерам (1) щодо алгоритму дій під час прийняття на роботу та звільнення працівників в межах ведення військового обліку, а також (2) щодо ведення персонального військового обліку (далі – «ПВО») на підприємстві незалежно від форми його власності.  

У цій статті ми проаналізуємо вимоги Порядку щодо звіряння облікових даних, перевірки стану ПВО на підприємстві та надамо основні роз'яснення й рекомендації з цих питань. 

Перш за все, слід зауважити, що Порядком передбачається декілька контрольних заходів щодо стану ПВО на підприємстві:  

Контрольний захід 

Місце проведення 

Суб'єкт здійснення 

Звіряння облікових даних  

За місцезнаходженням підприємства 

Підприємство (особа, відповідальна за ведення ПВО на підприємстві) 

За місцезнаходженням районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки (далі – «Компетентні органи») 

Компетентний орган (вимагається присутність особи, відповідальної за ведення ПВО на підприємстві) 

За місцезнаходженням Компетентного органу, що розташований на території інших адміністративно-територіальних одиниць 

Компетентний орган на підставі отриманих від підприємства документів 

Перевірка стану ПВО на підприємстві 

За місцезнаходженням підприємства 

Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – «ТЦК») 

 

Більш детальний аналіз зазначених заходів наведений нижче.  

Блок 1. Звіряння облікових даних на підприємстві 

Під обліковими даними призовників, військовозобов’язаних та резервістів слід розуміти дані, зазначені щодо них у списках ПВО. 

З огляду на п. 45 Порядку, звіряння облікових даних на підприємстві включає в себе наступні складові: 

 • Звіряння облікових даних списків ПВО з їх військово-обліковими документами відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівником підприємства. Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Доцільно під час проведення такого звіряння отримувати від працівників письмове підтвердження про відсутність змін в їхніх облікових даних. Також доцільним є ведення журналу проведення внутрішніх звірянь.  
 • Внесення до списків ПВО змін облікових даних, виявлених під час звіряння, у п’ятиденний строк з дня проведення такого звіряння. 
 • Надсилання до 5 числа кожного місяця до Компетентних органів повідомлення про зміну облікових даних (у разі наявності) за попередній місяць за формою, встановленою Додатком 4 до Порядку. 

Де читати про трудові зміни в умовах воєнного стану?
У рішенні LIGA360:HR. Особливості дистанційної роботи, найму і звільнення працівників, бронювання й війського огляду та інші актуальні питання

Блок 2. Звіряння облікових даних у Компетентному органі 

З метою проведення звіряння облікових даних у Компетентному органі спочатку необхідно здійснити підготовчі дії.  

Так, з огляду на п. 34 Порядку, підприємство здійснює приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку оригіналів їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних Компетентних органів з метою їх звіряння з обліковими даними.  

Розписка заповнюється на бланку згідно з формою, затвердженою Додатком 7 до Порядку, та підписується особою, яка прийняла на зберігання військово-обліковий документ. Розписка повинна містити інформацію про:  

 • номер розписки;  
 • прізвище, ім'я, по батькові, рік народження та військове звання особи, чий військово-обліковий документ було прийнято на зберігання;  
 • мету прийняття на зберігання військово-облікового документа;  
 • строк дії розписки;  
 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка прийняла на зберігання військово-обліковий документ.  

Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менше 50 аркушів. Використані та повернуті призовниками, військовозобов’язаними та резервістами розписки про приймання військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.  

Після отримання оригіналів військово-облікових документів працівників здійснюється безпосереднє звіряння облікових даних у Компетентному органі, що включає, з огляду на п. 46 Порядку, наступні дії:  

 

Дія 

Строк виконання 

1. 

Прибуття особи, відповідальної за ведення ПВО, до Компетентного органу, на території відповідальності якого підприємство перебуває, для проведення звіряння даних списків ПВО (копій військово-облікових документів) з обліковими документами такого Компетентного органу. 

Примітка: під час комунікації із низкою ТЦК, останні повідомили про необхідність проведення звіряння у тих ТЦК, на обліку яких перебувають працівники підприємств.  

Звіряння даних списків ПВО призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які працюють на підприємстві, з обліковими даними документів ТЦК, що розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, здійснюється шляхом надсилання у двох примірниках витягів із списків ПВО, а також копій військово-облікових документів до таких ТЦК. 

Відповідно до графіку звіряння, затвердженого головою районної держадміністрації, міським головою 

2. 

Отримання одного примірника витягу із списків ПВО з відміткою Компетентного органу: «звірено ___ ________ 20__ року», підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою. Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок. 

Після здійснення звіряння з обліковими документами Компетентного органу 

Звіряння облікових даних у Компетентному органі здійснюється періодично, але не рідше одного разу на рік (п. 34 Порядку).  

Блок 3. Перевірка стану ПВО на підприємстві 

Відповідно до п. 80 Порядку, перевірка стану ПВО на підприємстві здійснюється ТЦК відповідно до планів, затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у м. Києві та м. Севастополі держадміністрацій, міських голів. 

Строки здійснення перевірки відрізняються залежно від наявності у підприємства певних характеристик:  

 

Характеристика 

Строк проведення перевірки 

1. 

Підприємства, в яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. 

Щорічно (у тому числі позапланово)  

2. 

Інші підприємства 

Один раз на чотири роки 

Перевірка стану організації та ведення ПВО на підприємстві проводиться за питаннями, визначеними у Додатку 31 до Порядку. Питання перевірки доводяться до підприємств, що включені до відповідних планів перевірки, не пізніше ніж за десять днів до її початку (п. 82 Порядку).  

Результати перевірки оголошують голови комісій (заступники голови комісії), що проводять перевірку. Такі результати підлягають внесенню до журналу обліку результатів перевірки. 

Виникло складне кадрове питання на підприємстві? Допоможе рішення LIGA360. Знайдіть відповіді експертів, аналітику чи алгоритми дій для кадровика. Більше переваг за посиланням.

(!) Звертаємо увагу, що ведення та зберігання такого журналу є обов'язком підприємства з огляду на п. 34 Порядку.  

Якщо за результатами проведення перевірки на підприємстві було виявлено недоліки, тоді керівники таких підприємств організовують та забезпечують їх усунення. Про вжиті заходи та усунення недоліків керівники підприємств інформують у тридцятиденний строк з дня отримання результатів перевірки керівника органу, підприємства, установи та організації, що проводив перевірку (пп. 85-86 Порядку). 

Згідно з п. 83 Порядку, у разі неможливості виконання відповідних планів з перевірки внаслідок обставин непереборної сили, можливе проведення документальної перевірки шляхом надсилання до підприємства письмового запиту щодо отримання інформації, перелік якої визначено п. 17 Додатка 31 до Порядку, зокрема:  

 • положення про підрозділ, функціональні обов’язки (інструкції) посадових осіб, які визначені відповідальними за організацію та ведення військового обліку, а також організацію бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;  
 • копії наказу про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку;  
 • списків ПВО;  
 • списків військовозобов’язаних та резервістів, яким видано мобілізаційні розпорядження;  
 • списків військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;  
 • відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;  
 • інших документів з питань військового обліку.  

Нагадуємо, що Порядок містить низку інших зобов'язань, що можуть бути покладені на HR-менеджера як на особу, відповідальну за ведення ПВО на підприємстві. Мова йде, зокрема, про обов'язок  оповіщення працівників про їх виклик за повісткою, що буде нами детально розглянуто у наступній статті.  

Дарія Шепель, молодший юрист Legal Alliance, 

Вікторія Ганжело, юрист Legal Alliance, 

Лідія Санжаровська, радник Legal Alliance 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини