Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Гід з відкриття онлайн-гемблінгу в Україні. Поради адвокатів

18.09, 26 січня 2021
1431
0

Рекомендації від практики IP & Data protect Juscutum

Законодавство

Як відомо, до липня 2020 року будь-які види грального бізнесу на території України фактично були заборонені. До того ж, така діяльність підпадала під ознаки кримінального правопорушення.

Владислав Білоцький

Знаковим для країни стало 14 липня 2020 року, коли Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» № 768-IX (далі - Закон). На його підставі гральний бізнес в Україні, зокрема мережі Інтернет, був знову легалізований та декриміналізований. Винятком стало здійснення такої діяльності з порушенням встановленого Законом порядку.

На даний момент цей Закон є головним в Україні документом, який регулює всі правовідносини та сфери таких правовідносин, які пов'язані з гральним бізнесом. На підставі цього Закону прийняті підзаконні нормативно-правові акти, які також регулюють гральну сферу. Серед них - Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 891 від 23.09.2020 року.

Окрім цього, на даний момент розробляється ряд інших нормативно-правових актів, метою яких є регуляція гральної сфери України. Одним із головних стане проєкт постанови Кабміну «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор». Ним будуть визначені ліцензійні умови, що встановлюють вимоги, необхідні для здійснення кожного виду грального бізнесу, зокрема в мережі Інтернет, а також порядок оформлення та отримання ліцензій на право здійснення такої діяльності. Сфера грального бізнесу частково регулюється й іншими нормативно-правовими актами.

Максим Коваль

Державний контроль та види онлайн-гемблінгу в Україні

Закон визначає всього три легальних види онлайн-гемблінгу, які допустимі на території України:

 • організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

 • організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет;

 • організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Вище зазначений перелік є виключним та не підлягає тлумаченню на користь його розширення. Інші види онлайн-гемблінгу на території України суворо заборонені.

Головним органом, який на державному рівні регулює сферу грального бізнесу, зокрема в мережі Інтернет, є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Держрегулювання та контроль сфери грального бізнесу здійснюється й іншими державними органами в межах їх повноважень. Серед інструментів такого регулювання - планові та позапланові перевірки, фактичні перевірки методом контрольних закупівель, моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу. Даний контроль здійснюється Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

Умови та вимоги до організації й проведення азартних ігор

Будь-які види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема в мережі Інтернет, що передбачені Законом, можуть проводитися на території України виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії. Також необхідно буде використовувати сертифіковане гральне обладнання та онлайн-системи організатора азартних ігор. Таке обладнання та онлайн-системи будуть підключені до Державної системи онлайн-моніторингу.

Вимога щодо ліцензії також стосується й суб'єктів господарювання, які надають послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що використовується безпосередньо у сфері організації та проведення азартних ігор.

Органом, який видає ліцензії на здійснення різних видів грального бізнесу, зокрема в мережі Інтернет, а також розглядає відповідні заявки, є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Чинним законодавством України не передбачене субліцензування у сфері грального бізнесу.

Важливо відзначити, що ліцензія дає право використовувати лише один бренд організатора азартних ігор. У випадках, визначених Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, ігрове обладнання підлягає обов'язковій сертифікації. Програмне забезпечення грального обладнання також в обов'язковому порядку має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Хто може бути організатором азартних ігор?

Суб'єктами, які на підставі відповідної ліцензії безпосередньо здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор на території України, виступають організатори азартних ігор.

Відповідно до Закону, організатором азартних ігор, зокрема в мережі Інтернет, може бути виключно юридична особа, яка є резидентом України. Відповідна юридична особа-резидент України має відповідати вимогам, встановленим ст. 14 Закону, а саме:

 • Така юридична особа повинна бути створена та здійснювати діяльність на території України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 • Основним видом діяльності (КВЕД) такої юридичної особи повинна бути діяльність з організації та проведення азартних ігор.

 • Статутний капітал такої юридичної особи повинен бути сформований грошовими коштами на суму не менше 30 млн грн. При цьому більший розмір статутного капіталу (мається на увазі сума, яка розраховується як різниця між фактичним розміром статутного капіталу та 30 млн грн) може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

 • Статутний капітал такої юридичної особи не може бути сформований за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного капіталу особи, яка має у власності іподром та яка планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі).

 • Статутний капітал не повинен бути сформований за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, завірених у встановленому порядку.

 • Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники такої юридичної особи повинні мати бездоганну ділову репутацію та не бути громадянами держави, визнаної, відповідно до закону, державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором щодо України.

 • Така юридична особа не повинна мати у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за винятком учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та яка планує здійснювати або здійснює діяльність з організації й проведення парі тоталізатора на такому іподромі).

 • Така юридична особа не має прямо або побічно контролюватися в значенні, передбаченому Законом України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної, відповідно до закону, державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України, або особами, що діють у їх інтересах.

 • Кінцеві бенефіціарні власники такої юридичної особи не повинні бути резидентами іноземної держави, визнаної, відповідно до закону, державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України.

 • Учасники (акціонери) такої юридичної особи не повинні бути кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної, відповідно до закону, державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України.

 • Така юридична особа не має володіти прямо або побічно (через іншу фізичну або юридичну особу) будь часткою резидента іноземної держави, а також держави, яка визнана, відповідно до закону, державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України.

 • Така юридична особа не повинна мати серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих в державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) до переліку держав, які не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

 • Така юридична особа також має відповідати іншим вимогам, встановленим Законом.

Організаторами азартних ігор не можуть бути банки та фінансові установи, підприємства, установи та організації, які входять до Реєстру неприбуткових установ та організацій, юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Для здійснення діяльності у сфері азартного бізнесу, зокрема в мережі Інтернет, організатору необхідно оформити цільовий банківський депозит або банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня поточного року.

Умови та вимоги до організації й проведення азартних ігор в мережі Інтернет

Організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор лише під його брендом. Під поняттям «бренд» в Законі мається на увазі сукупність якісних характеристик, які дозволяють будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор, зокрема знаки для товарів та послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назву, комерційне найменування, логотип, інші об'єкти інтелектуальної власності.

Здійснення такої діяльності можливе виключно за умови використання організатором азартних ігор онлайн-системи, що відповідає вимогам Закону.

Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет виключно через веб-сайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA. Також така діяльність може здійснюватися через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону.

Здійснення організатором азартних ігор своєї діяльності на території України через веб-сайт можливе лише після повідомлення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор. Веб-сайт організатора азартних ігор повинен належати йому на праві власності або праві користування.

Важливо відзначити, що інформація про адресу веб-сайту, через який здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема в мережі Інтернет, в обов'язковому порядку вказується у відповідному реєстрі організаторів азартних ігор.

Організатор азартних ігор, який отрим?в ліцензію на здійснення діяльності в мережі Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх, відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до Закону реєстром осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх, є база даних, яка містить інформацію про фізичних осіб, яким, відповідно до поданих заяв чи за рішенням суду, обмежене відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх. Зобов'язання щодо контролю та обмеження доступу таким особам до азартних ігор (в даному випадку, наприклад, доступ до веб-сайту організатора азартних ігор) покладається безпосеред?ьо на організатора азартних ігор.

Законодавець обмежив можливість діяльності нелегальних бізнесів шляхом введення жорстких обмежень, пов'язаних з наданням доступу до серверів та баз даних. Такі кроки спрямовані на залучення інвестицій в Україну, а також боротьбу з тіньовим ринком грального бізнесу, як?й за останні роки дуже виріс.

Також, відповідно до Закону, організаторам азартних ігор суворо забороняється давати можливість гравцям грати в кредит, з розстрочкою платежу або з подальшою оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.

Укладення договору (акцептування публічної оферти) між гравцем та організатором азартних ігор може здійснюватися різними способами, зокрема шляхом внесення гравцем ставки. В останньому випадку гравець, з моменту внесення ставки, автоматично буде вважатися таким, що згоден з правилами проведення азартної гри, встановленими організатором таких ігор.

Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через Інтернет та виплата виграшів гравцям здійснюються в безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет, з урахуванням положень Закону та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Висновки

На цю мить законодавство України в сфері онлайн-гемблінгу перебуває на початковій стадії формування. У зв'язку з цим, правила ведення такого бізнесу, як мінімум, будуть доповнюватися або змінюватися. Проте певні рамки та ази ведення такого бізнесу Законодавцем вже встановлені.

Гральний бізнес - це дорогий бізнес. З огляду на велику вартість ліцензій для здійснення на території України грального бізнесу в мережі Інтернет, будь-якій особі знадобляться солідні інвестиційні вкладення. Крім того, для здійснення такої діяльності, щонайменше, необхідно буде:

 • Мати юридичну особу-резидента України, створену відповідно до українського законодавства. Така юридична особа повинна буде суворо відповідати всім вимогам, передбаченим ст. 14 Закону, зокрема в частині відсутності будь-яких зв'язків з державою-агресором/окупантом щодо до України.

 • Отримати окрему ліцензію на кожен вид онлайн-гемблінгу, який буде здійснюється.

 • Зареєструвати на території України торгову марку для отримання далі доменного імені в доменній зоні UA, яке буде використовуватися для веб-сайту, через який буде здійснюватися діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, а також повідомити про це Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

 • Використовувати сертифіковане відповідно до Закону і підключене до Державної системи онлайн-моніторингу (з моменту, коли така система буде створена) ігрове обладнання та онлайн-систему організації й проведення азартних ігор.

Законодавством також встановлено й інші вимоги щодо здійснення онлайн-гемблінгу на території України, які залежать від різних факторів. Кожна окрема ситуація унікальна та вимагає індивідуального підходу до її вирішення. Питання відкриття грального бізнесу, онлайн або оффлайн, - багатоаспектне на законодавчому рівні та чутливе в соціальній сфері, довірте його професіоналам.

Владислав Білоцький, адвокат, партнер Практики IP & Data protect Juscutum

Максим Коваль, адвокат, радник Практики IP & Data protect Juscutum

__

Керуєте компанією? Дізнайтеся більше про Liga360 та позбавте себе рутинних завдань. Перевіряйте надійність партнерів та захистіть свої об'єкти нерухомості від рейдерських захоплень. Отримуйте автоматичні сповіщення в Telegram про найважливіші новини. Обговорюйте ризики та можливості з командою. Щоб скористатися усіма перевагами Liga360 - отримайте тестовий доступ.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему