Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ФОП на підприємстві: ризики та переваги

Кожен власник бізнесу прагне зробити його організаційно простим та економічно ефективним. Співпраця підприємств з фізичними особами-підприємцями (далі ­- ФОП) обумовлена економічними та адміністративним причинами. Проте неврахування деяких нюансів бізнес-союзу «підприємство-ФОП» може обернутися для підприємства значними фінансовими втратами.

Що отримує підприємство від співпраці з ФОП?

Спрощене адміністрування внутрішніх процесів. Наймаючи фізичну особу в межах трудового законодавства, у підприємства виникають обов'язки: підготувати значну кількість документів, повідомляти контролюючі органи про працевлаштування, забезпечити працівника соціальними гарантіями (оплачуваними відпустками, лікарняними і т.п.), створювати належні умови праці, подавати відповідну звітність, виконувати роль податкового агента працівника та сплачувати податки, збори, інші загальнообов'язкові платежі. Крім того, процес припинення трудових відносин також має свої особливості і є більш тривалим та складнішим, порівняно із припиненням дії договору з ФОП. Разом з цим, для копмлаєнсу трудових процесів у підприємства може виникнути необхідність наймати інших працівників. З ФОП все значно простіше. Зазначені заходи виконувати не потрібно, адже ФОП є незалежним і самоорганізованим суб'єктом господарювання.

Економічні вигоди. У відносинах с ФОП, окрім зменшення витрат на адміністрування трудових відносин, на підприємство суттєво знижується податкове навантаження. Саме в більшості випадків цей критерій є вирішальним. Так, при виплаті заробітної плати найманому працівнику підприємство, як податковий агент, повинно утримати з виплаченого доходу 18% податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО), 1,5% військового збору (далі - ВЗ), а також нарахувати на суму доходу і самостійно сплатити 22% єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ). Тобто, податкове навантаження на середню заробітну плату складає 41,5%. У правовідносинах підприємство-ФОП податковий агент відсутній. Саме ФОП відповідальний за нарахування та сплату податків, подання податкової звітності. Податкове навантаження на ФОП-платника єдиного податку складе 5% (або 3% + 20% ПДВ) єдиного податку, в залежності від обраної ставки, та 1320 грн/міс. у вигляді мінімальної суми ЄСВ у 2021 році.

Відтак, підприємству безумовно вигідно співпрацювати з ФОП.

Які ризики несе співпраця з ФОП?

Найчастіше у контролюючих органів виникають претензії до бізнесу, співпрацюючого з ФОПами, щодо приховування трудових відносин та здійснення фіктивних операцій.

Податкові ризики. Висновки про неправомірне оформлення підприємством цивільно-правових договорів з ФОП замість трудових та заниження податкових зобов'язань з ПДФО, ВЗ, ЄСВ є доволі поширеними в практиці податківців. У більшості випадків такі претензії висуваються до ІТ-компаній та кол-центрів. Інколи самі підприємства наштовхують контролерів на такі висновки, коли частина працівників звільняється і останні починають виконувати завдання колишнього роботодавця в якості ФОПів. Після поверхневого аналізу договірних відносин з ФОП та документів, за результатами перевірок підприємства отримують податкові-повідомлення рішення щодо нарахування податків та штрафів на суми виплачених доходів ФОП. В сукупності донарахування можуть складати значні суми. Наприклад, за результатами однієї податкової перевірки підприємству було донараховано близько 19 млн податкових зобов'язань. Проте в судовому порядку таке донарахування було визнано неправомірним (Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.07.2021 у справі 640/23279/19).

Фіктивність (нереальність) господарських операції з ФОП та заниження податку на прибуток є також поширеними висновками податкових органів. Контролери роблять такі висновки, зокрема, через відсутність або низьку якість документів, що мають супроводжувати операції (з останніх буває незрозуміло, за що фактично сплачувалися кошти і як сформувалися значні суми), неузгодженість цілей придбання робіт/послуг з діяльністю замовника, відсутність економічного ефекту для замовника, об'єктивну неможливість ФОП виконати завдання. Інформацію про обсяги господарських операцій із ФОП можна отримати з даних податкового розрахунку 1ДФ. Останній подається підприємством в межах своєї податкової звітності.

Низька прибутковість (збитковість) підприємства та значні витрати за операціями з ФОП викликають зацікавленість у податківців та спонукають їх направляти підприємству запити про отримання інформації та пояснень щодо співпраці з ФОП. Треба ж розібратись чи все законно? Такий попередній збір інформації в наступному може закінчитись для підприємства повноцінною податковою перевіркою.

Трудові ризики. Крім податківців, співпраця підприємств з ФОП також потрапляє в поле зору Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці), яка перевіряє бізнес щодо дотримання вимог трудового законодавства. В деяких правовідносинах з ФОП Держпраці також вбачає приховані трудові відносини і накладає штрафні санкції за порушення трудового законодавства. Так, наприклад, штраф за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору та виплату заробітної плати без нарахування та сплати податків та ЄСВ складає 10 мінімальних заробітних плат (наразі 60 тис. грн) за кожного неоформленого працівника. За повторне вчинення підприємством такого правопорушення протягом двох років накладається штраф 30 мінімальних заробітних плат (наразі 180 тис. грн).

Як уникнути ризиків?

По-перше, необхідно належно оформлювати договірні відносин з ФОП. Такі дії вже будуть частиною успіху при перевірці та оскарженні її результатів (за необхідності). При укладенні договору з ФОП треба усвідомлювати його відмінність від трудового договору та чітко формулювати положення. Так, на відміну від трудових, цивільно-правові (договірні) відносини характеризуються, зокрема тим, що:

  • вони є строковими, тобто договір з ФОП укладається в письмовій формі на визначений строк;

  • ФОП має самостійно, на власний розсуд та ризик організовувати свою роботу, забезпечувати себе усіма необхідними ресурсами для виконання завдання замовника, а також має право залучати інших осіб;

  • головним є кінцевий результат (що отримає замовник), а не процес виконання завдання;

  • ФОП не підпорядковується трудовому розпорядку та внутрішнім організаційним інструкціям замовника, не отримує жодних соціальних гарантій та інших заохочень;

  • винагорода ФОП залежить від результату виконання завдання та не виплачується систематично;

  • невиконання чи неналежне виконання завдань спричиняє персональну відповідальність ФОП та застосування штрафних санкцій;

  • акти приймання-передачі робіт/послуг мають бути чіткими та зрозумілими.

Верховний Суд неодноразово висловлював правову позицію щодо розмежування трудових та цивільно-правових (договірних) відносин, зокрема у постановах від 04 березня 2021 у справі № 0840/3691/18, від 30 березня у справі № 380/1563/20, від 10 червня 2021 у справі № 160/12899/19, від 15 червня 2021 у справі № 1840/3227/18, та вказував на проблемні аспекти. Проте, підприємства все одно допускають помилки та вимушені сплачувати штрафи.

По-друге, якщо підприємство вже співпрацює з ФОП, тоді доцільно здійснити аналіз організаційної моделі роботи та документів з ФОП на предмет юридичних та податкових ризиків, а також мінімізувати їх.

По-третє, до перевірок треба готуватись. Направлення податкових запитів щодо співпраці з ФОП вже є тривожним сигналом для підприємства.

Виконання зазначених заходів не є панацеєю проти претензій контролюючих органів, проте може суттєво посилити позицію підприємства у правомірності його дій.

Де спеціалісту з безпеки шукати правові методи захисту компанії? Алгоритми дій при

перевірках держорганів та ситуації для бізнесу доступні в рішенні LIGA360. Замовте тестовий доступ до системи прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему