Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як побудувати систему ризик-менеджменту на підприємстві

В сучасних мінливих умовах підвищеної ділової невизначеності, а особливо в українських реаліях ведення бізнесу під війни, використання конкретних рішень та інструментів, що мінімізують або унеможливлюють негативні наслідки, пов'язані з випадковістю економічних, політичних, соціальних та інших процесів та подій є вкрай важливим та необхідним.

Станом на сьогоднішній день, ризик орієнтований підхід в українському бізнес-середовищі не носить масового характеру, а застосовується переважно до конкретних фінансових операцій або виробничих процесів. Причиною такої тенденції є, в тому числі, і те, що підприємства не мають чіткого уявлення про сутність управління ризиками та послідовність всіх необхідних дій щодо забезпечення такого управління, і як результат не готові нести додаткові фінансові витрати, пов'язані з організацією вказаних процесів.

Чого не можна сказати про принципи та підходи до управління бізнес-процесами у європейському бізнес-середовищі. Європейські компанії, що динамічно розвиваються, в своїй діяльності керуються системою управління ризиками, як в окремих напрямках діяльності компанії, так і в діяльності компанії в цілому. Відтак, система управління ризиками для європейських компаній стала тією компетенцією, яка дозволяє істотно зміцнити їх конкурентні позиції на ринку.

Ризик - ймовірність виникнення подій, які можуть вплинути на досягнення стратегічних і бізнес цілей.

Ризик-менеджмент - система управління ризиками, яка включає в себе стратегію та тактику управління, направлені на досягнення основних бізнес-цілей.

Ефективний ризик-менеджмент включає в себе:

  • систему управління;

  • систему ідентифікації та вимірювання;

  • систему супроводження (моніторингу та контролю)

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З рішенням LIGA360. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Для побудови ефективної системи управління ризиками, перш за все необхідно визначитися з конкретною метою запровадження загальної ризик орієнтованої політики на підприємстві.

Підприємства, установи, організації різних форм власності, типів та розмірів стикаються із зовнішніми і внутрішніми факторами, і чинниками, які впливають на впевненість та вірогідність таких підприємств досягти поставлених цілей.

Побудова та запровадження ризик-менеджменту допомагає підприємствам у визначенні стратегії, досягненні цілей та прийнятті обґрунтованих рішень, а також в цілому сприяє вдосконаленню систем управління підприємств.

Під час побудови ефективної системи ризик-менеджменту, слід звернути увагу на Сімейство стандартів ISO 31000 розробленого Технічним комітетом №262 «Менеджмент ризику» Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Воно охоплює наступні стандарти:

- ISO 31000:2018 Управління ризиками - Керівництво;

- ISO 31010:2019 Risk managament - Risk assessment techniques.

Українським аналогом ISO 31010 є ДСТУ 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризиків me131799.

Суб'єктом управління ризиками на підприємстві є спеціальна група людей, які здійснюють цілеспрямований процес функціонування об'єкта управління з використанням різних прийомів та способів управлінського впливу.

З метою функціонування ризик-менеджменту на підприємстві має існувати орган управління ризиками з певними функціональними обов'язками та необхідними матеріальними, фінансовими, трудовими інформаційними ресурсами тощо.

Більшість банківських установ, а також іноземних підприємств мають для визначених цілей спеціальні відділи менеджерів з ризику, які поділяють відповідальність за ризиковані рішення з іншими менеджерами компанії. Зазвичай вони входить до складу топ - менеджменту підприємства. Ризик-менеджер поряд з відповідними спеціалістами приймає участь в прийнятті ризикових рішень та шукає способи уникнення небажаних ризиків.

Відділ з управління підприємницькими ризиками повинен займатися вирішенням практичних питань, пов'язаних з виявленням ризику, веденням статистичної та реєстраційної обробки інцидентів, розробкою та реалізацією заходів з підвищення безпеки підприємства, здійсненням страхової діяльності, укладанням угод зі страхування тощо. Взагалі, ідеологічна задача ризик-менеджера та його підрозділів - розробка стратегії і принципів управління ризиками на підприємстві, які повинні бути викладені у внутрішніх нормативних документах.

Основними функціями ризик-менеджменту є:

Участь у розробці та впровадженні системи управління ризиками на підприємстві

Моніторинг впровадженої системи для можливих покращень і цілей
виявляти зміни та виявляти ситуації

Підготовка планів дій на випадок найімовірніших ризиків, що можуть виникнути, незважаючи на дії, вжиті для його обмеження

Документування ризиків, звітування про ефективність вжитих заходів

Отже, підсумовуючи викладене, варто зазначити, що ефективне та комплексне управління ризиками вимагає добре інтегрованого процесу управління ризиками в процесі управління підприємством. Кожна компанія ризикує заради досягнення запланованих результатів. Ринкова економіка створює як можливості для досягнення запланованих прибутків, так і збитків у результаті несприятливих змін у середовищі компанії та помилок всередині її організації.

У час бізнес-рішень, сповнених ризиків, слід приймати виважені рішення, в тому числі і рішення щодо запровадження системи управління ризиками на підприємстві.

Спробуйте перше рішення для комплаєнс-контролю в Україні. LIGA360 надає повноту інформації для AML/KYC перевірок та процедури due dilligence. Верифікуйте контрагентів, оцінюйте санкційні та корупційні ризики щодо них. Замовте за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему