Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Розкриття бенефіціарів під час воєнного стану: що варто знати бізнесу

11 липня 2022 року мала б завершитись для юридичних осіб, зареєстрованих до 28.04.2020, річна кампанія щодо обов'язкового подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників (надалі - КБВ), запроваджена Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX (надалі - Закон № 361-IX). Реалії воєнного стану, в яких наша країна перебуває з 24 лютого 2022 року, зумовили прийняття значного масиву нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію регулювання суспільних відносин під час війни. Які ж законодавчі новели стосуються розкриття бенефіціарів під час воєнного стану, розглянемо у даній статті.

Поняття кінцевого бенефіціарного власника та необхідність подання інформації про нього

Перш за все, нагадаємо, що КБВ є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція:

1) для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

2) для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

3) для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є:

- володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення,

- здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є:

- комерційним агентом;

- номінальним власником;

- номінальним утримувачем;

- посередником щодо такого права.

При цьому, подання інформації про КБВ не поширюється на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднань, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Юридичним особам, зареєстрованим до 28.04.2020, необхідно було подати інформацію про КБВ до 11 липня 2022 року. Юридичні особи, які реєструвались після 28.04.2020, таку інформацію подавали під час державної реєстрації створення юридичної особи. У подальшому таку інформацію потрібно буде підтверджувати щорічно протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації юридичної особи. Такий процес має розпочатися з 2023 року, після завершення процедури оновлення зазначених відомостей, як зазначається у листі Міністерства юстиції України від 09.06.2022 № 44816/55964-26-22/8.4.3.

Якщо в юридичної особи відсутній КБВ, про це все одно потрібно повідомляти державного реєстратора, адже у такому разі вноситься обґрунтована причина його відсутності, наприклад, відсутність у юридичної особи учасника, який би володів часткою не менше 25% статутного капіталу (прав голосу).

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи передбачена адміністративна відповідальність, встановлена ст. 16611 КУпАП, з накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі (17 000,00 грн.) до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000,00 грн.).

Вплив воєнного стану на подання інформації про КБВ

Враховуючи воєнний стан в Україні, 03 березня 2022 року Верховною Радою був прийнятий Закон України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» № 2115-IX (надалі - Закон № 2115-IX), відповідно до якого:

1) фізичним особам, фізичним особам - підприємцям, юридичним особам дозволено подати облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ДОКУМЕНТИ, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом ТРЬОХ МІСЯЦІВ після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи;

2) у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або вище вказаних документів.

Таким чином,

1) закон № 2115-IX поширюється на подання інформації про КБВ;

2) кінцевий строк подання інформації про КБВ для юридичних осіб, зареєстрованих до 28.04.2020, не 11 липня 2022 року, а протягом ТРЬОХ МІСЯЦІВ після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни;

3) адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання інформації про КБВ не застосовуватиметься у період дії воєнного стану або стану війни та протягом трьох місяців після його завершення.

Розкриття інформації про російських КБВ

По-перше, Закон № 2115-IX стосується усіх юридичних осіб, у тому числі і тих, хто має учасників - громадян російської федерації, що теж продовжує таким юридичним особам строк на подання даної інформації та звільняє від відповідальності за її неподання.

По-друге, у разі, якщо юридична особа, КБВ якої є громадянин російської федерації, захоче подати інформацію про КБВ, то слід враховувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (далі - Постанова № 209) та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Постанова № 209 не містить обмежень у вчиненні реєстраційної дії про подання відомостей про КБВ, який є громадянином РФ.

Водночас, документами, які подаються державному реєстратору для вчинення такої реєстраційної дії, у разі, якщо юридична особа має учасниками нерезидентів, є:

- витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

- нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента.

Постанова № 164 містить заборону у вчиненні нотаріальної дії у разі звернення за її вчиненням громадянина Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах. Це обмеження діє до прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором.

При цьому, документи, наприклад витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, виданий відповідно до законодавства іноземної держави, повинен бути легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Зважаючи на розрив Україною дипломатичних відносин з росією, можливість легалізації таких документів, складених у російській федерації, також викликає сумніви.

Таким чином,

1) Закон № 2115-IX поширюється на юридичних осіб, учасниками яких є громадяни російської федерації;

2) вчинення реєстраційної дії щодо подання інформації про КБВ, який є громадянином російської федерації та не проживає на території України на законних підставах, наразі є фактично не можливою.

Враховуючи викладену у статті інформацію, підсумуємо:

- юридичні особи, зареєстровані до 28.04.2020, можуть подати інформацію про КБВ до спливу трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни;

- керівники юридичних осіб не притягатимуться до адміністративної відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання інформації про КБВ у період дії воєнного стану або стану війни та протягом трьох місяців після його завершення;

- у Верховній Раді України наразі зареєстровано низку законопроектів, які передбачають зміну переліку суб'єктів господарювання, щодо яких до ЄДР вносяться відомості про КБВ та подається структура власності, а також підходу стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ, тому необхідно стежити за долею вищезазначених проектів;

- нагальним є прийняття закону щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, що дозволить визначити долю юридичних осіб, учасниками яких є громадянин російської федерації або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

Вікторія Медведська, адвокат, старший викладач кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету

Де керівнику знаходити інформацію щодо законодавчих ініціатив та їх впливу на бізнес? Графічні зв'язки у LIGA360:Керівник - це інноваційний інструмент для аналізу правового поля, що показує всі пов'язані документи у візуальній формі. Знаходь найважливіші нововведення й аналітику до них у два кліки, замовивши LIGA360:Керівник.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему