Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Правове регулювання NFT в Україні

Враховуючи розвиток ринку NFT та його потенціал для різних галузей бізнесу, правове регулювання та захист інтересів учасників стають актуальними завданнями. В Україні, як і в багатьох інших країнах, процес адаптації законодавства до особливостей NFT є важливим кроком на шляху до створення сприятливого середовища для інновацій та розвитку цифрового бізнесу.

NFT відкрили нові можливості для монетизації контенту в галузях реклами, спорту, геймінгу та інших. Спортивні команди та організації можуть створювати NFT для своїх логотипів, рекламних роликів або спортивних заходів, які фанати можуть придбати як унікальні сувеніри або інвестиції. В ігровій індустрії NFT забезпечують автентичність та власність над віртуальними предметами, персонажами та землями, що можуть бути обміняні між гравцями та продані на спеціалізованих ринках.

Що ж таке NFT?

NFT, або невзаємозамінні токени (Non-Fungible Tokens), є унікальними активами, які базуються на технології блокчейн. Вони являють собою цифрові сертифікати автентичності та власності для конкретного об'єкта, що може бути матеріальним або нематеріальним. Відмінність NFT від криптовалют полягає в тому, що кожен токен має унікальні характеристики, які відрізняють його від інших токенів того ж типу.

Найкраще пояснити природу невзаємозамінних токенів можна за допомогою аналогії. Уявімо, що людина має якусь унікальну картину або рідкісний предмет. Вони є незамінними, тому що немає інших точно таких же предметів, і вони мають певну вартість.

Тепер уявімо, що ми можемо створити цифрову версію цих предметів та дати їм унікальний номер, який підтверджує, що вони є справжніми та належать певній конкретній особі.

Ось саме так працюють NFT - вони є цифровими сертифікатами для унікальних речей, які можуть бути матеріальними (наприклад, картини) або нематеріальними (наприклад, цифрове мистецтво, музика, відео).

NFT створені на основі технології блокчейн, яка дозволяє зберігати інформацію про них безпечно та прозоро. Завдяки NFT кожен може володіти цифровими активами, обмінюватися ними з іншими людьми або продавати їх, якщо вони стають більш цінними.

NFT використовуються в різних галузях, таких як мистецтво, музика, геймінг та спорт. Наприклад, художники можуть створювати невзаємозамінні токени для своїх творів та отримувати винагороду за їх продаж, а гравці можуть володіти унікальними предметами в іграх та обмінюватися ними з іншими гравцями. Крім того, цифрові твори, такі як картини, музика, відео, дизайн, можуть бути токенізовані (розділені на дуже малі частини, як от 0,0001 частина прав на картину) як NFT, що дозволяє авторам контролювати розповсюдження своїх творів та отримувати винагороду за кожну операцію передачі прав на власність.

Міжнародний досвід регулювання NFT

Оскільки криптосфера взагалі є відносно новою, то законодавці не встигають за розвитком суспільних відносин у цій сфері. Проте вже можна помітити певні тенденції.

Сполучені Штати Америки

- В США до невзаємозамінних токенів застосовуються різні закони, зокрема закон про авторські права, Digital Millennium Copyright Act (DMCA) та законодавства про цифрові активи. Тобто немає конкретного закону щодо NFT.

- Управління з цінних паперів та бірж (SEC) може розглядати деякі NFT як цінні папери, що підлягають регуляції за законами про цінні папери.

- Розглядають, що NFT підпадають під норми фінансового контролю (з метою уникнути відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом).

Європейський Союз

- В ЄС немає єдиного правила для регулювання NFT (NFT не підпадають під регулювання Markets in Crypto-assets, and amending Directive (MiCA), яка регулює криптовалюту). Але окремі країни встановлюють свої правила, наприклад, Німеччина вважає, що NFT не є цінними паперами.

- ЄС також розглядає можливість створення єдиних правил для регулювання ринку NFT в рамках спільної політики цифрового ринку.

Країни Азії

- Китай заборонив NFT та криптовалютні операції, посилаючись на ризики для фінансової стабільності та спекуляції на ринку (проте створює державні аналогії криптовалюти та NFT).

- Інші країни, такі як Японія, Південна Корея та Сінгапур, розробляють законодавчу базу для регулювання NFT.

Також можна говорити про загальні тенденції, які є спільними для більшості країн. Насамперед це:

- Розрізнення між NFT та криптовалютами: У більшості країн невзаємозамінні токени вважаються окремим видом цифрових активів, і їх правове регулювання може відрізнятися від регулювання криптовалют.

- Авторські права та інтелектуальна власність: Однією з ключових проблем, які потребують регулювання, є питання авторських прав та інтелектуальної власності, пов'язаних з NFT. Законодавці багатьох країн розглядають можливість адаптації своїх законів до специфіки NFT.

- Визначення правил та стандартів: Оскільки ринок NFT досить новий, у багатьох країнах все ще відсутні чіткі правила щодо його регулювання. Деякі країни активно працюють над розробкою національних стандартів для NFT, що включають правила емісії, передачі та обігу цих активів.

- Оподаткування: Оподаткування NFT є іншою важливою темою, яка потребує належного регулювання. Деякі країни вже почали застосовувати свої податкові правила до операцій з NFT, в той час, як інші активно вивчають цю область.

- Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму: У зв'язку з анонімністю та відсутністю контролю у сфері NFT, деякі країни зосереджуються на розробці правил, які допоможуть запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму через NFT.

Правове регулювання NFT в Україні

Його немає.

Закон України "Про віртуальні активи", який Верховна Рада України прийняла 17 лютого 2022 року, набере чинності лише після прийняття змін до Податкового кодексу України, що стосуватимуться оподаткування операцій з віртуальними активами.

Коли це станеться, тоді невзаємозамінні токени можна буде віднести до віртуального активу як матеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Такі активи зможуть посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Дуже спірним є положення цього Закону, яке передбачає, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги). Дана норма значно звужує сферу застосування віртуальних активів в Україні.

Простими словами, особа не зможе обміняти свій NFT на квартиру у центрі Києва або на послуги барбера.

Права інтелектуальної власності на NFT

З NFT ви не купуєте саме цифровий мистецький твір, а купуєте код, який вказує на файл з цим твором. Цифрова версія твору зберігається не на блокчейні, а у третіх осіб або окремих сховищах. Таким чином, твір, пов'язаний з токеном, не обов'язково знаходиться безпосередньо у криптографічному реєстрі. Водночас автор (не покупець NFT) мистецького твору зберігає права інтелектуальної власності на свій цифровий твір.

Якщо між продавцем та покупцем невзаємозамінних токенів немає домовленостей, питання передачі майнових авторських прав не вирішено. Покупець NFT не отримує майнові авторські права на цифровий твір.

Максимально можливе - отримати обмежену невиключну ліцензію на використання твору, якщо це передбачено правилами NFT-майданчика.

Недостатня практика регулювання авторського права в контексті NFT створює проблеми для справжніх авторів цифрового контенту та покупців NFT.

Як отримати права інтелектуальної власності на NFT?

Згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права", авторські права можна передати тільки на основі письмової угоди з визначенням усіх істотних умов.

Деякі мистецькі платформи, де продають NFT, у своїх правилах використання можуть встановлювати умови про передачу авторських прав, коли покупець погоджується і ставить відмітку у відповідному полі.

Така угода не відповідає всім вимогам, встановленим законодавством України для передачі прав на твір.

Щоб отримати майнові права інтелектуальної власності на NFT потрібно укласти угоду з автором (письмову або в електронній формі).

Така угода дійсно може бути здійснена в електронній формі, проте вона повинна бути зафіксована в одному або декількох документах (включаючи електронні) і підписана (електронним підписом) усіма сторонами.

Оподаткування операцій з NFT

Після набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами" невзаємозамінні токени будуть офіційно оподатковуватись.

Крім того, Проєктом закону передбачено впровадження ряду заходів, спрямованих на стимулювання розвитку ринку віртуальних активів, в тому числі NFT, в Україні, зокрема:

- звільнення від оподаткування ПДВ операцій із віртуальними активами та послуг, що надаються постачальниками послуг, пов'язаних з віртуальними активами;

- встановлення п'ятирічного періоду пільгового оподаткування інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами та послуг, що надаються постачальниками послуг, пов'язаних з віртуальними активами, за ставкою 5% податку на прибуток;

- встановлення п'ятирічного періоду пільгового оподаткування інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами для фізичних осіб за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб;

- введення обов'язку сплати військового збору з суми інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами для фізичних осіб за ставкою 1,5%.

Ці заходи сприятимуть створенню сприятливого середовища для розвитку ринку віртуальних активів в Україні та залученню інвестицій.

Висновки

Враховуючи аналіз правового регулювання невзаємозамінних токенів в Україні, можна стверджувати, що ця сфера має величезний потенціал для розвитку цифрової економіки країни. Завдяки активному впровадженню технологій блокчейн, NFT відкриває нові можливості для власників та авторів цифрового контенту, художників та інших представників творчих індустрій.

Однак, потрібно визнати, що регулювання NFT в Україні є недосконалим і знаходиться на етапі формування. Щоб забезпечити ефективний розвиток та функціонування ринку NFT, законодавство має бути вдосконалене, обіг невзаємозамінних токенів повинен бути врегульований, зокрема повинна бути встановлена кримінальна відповідальність за злочини у цій сфері для захисту громадян від шахраїв та хакерів, а співпраця з міжнародними партнерами та органами забезпечить врахування кращої світової практики.

У майбутньому, розвиток ринку NFT в Україні залежить від налагодження механізмів захисту авторських прав, стимулювання інвестиційної діяльності, та розробки комплексу підходів до регулювання віртуальних активів. Враховуючи весь потенціал та перспективи, які надає NFT, Україні варто прискорити процеси правового регулювання та вдосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері, щоб отримати провідні позиції на світовому ринку цифрового мистецтва та забезпечити розвиток економіки.

Отримуй актуальну інформацію для збереження бізнесу в умовах війни. Нормативно-правова інформація, щоденні оновлення документів, аналітичних статей та рекомендацій від LIGA ZAKON. Читай за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему