Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Дистанційні загальні збори акціонерів. Основні переваги та комплаєнс-ризики

Українське законодавство, що регулює взаємовідносини господарюючих суб'єктів,  які здійснюють свою діяльність у формі акціонерного товариства, зобов'язує такі товариства щорічно проводити загальні збори акціонерів з метою розгляду та затвердження відповідних питань та рішень, що виникають в процесі його функціонування.  

Так, виходячи з положень Закону України “Про акціонерні товариства” (надалі - Закон), загальні збори акціонерів є вищим органом управління акціонерного товариства. Наглядова рада, рада директорів зобов'язані щороку скликати чергові загальні збори акціонерів. Відповідно до норм згаданого Закону, рішення, прийняті на загальних зборах акціонерів мають вищу юридичну силу над рішеннями та діями інших органів управління товариства.  

В чинному законодавстві України містяться положення про наступні можливі способи проведення загальних зборів акціонерів: 

1) очне голосування (далі - очні загальні збори); 

2) електронне голосування (далі - електронні загальні збори); 

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори). 

Ще донедавна в Законі не існувало іншої альтернативи щодо способу проведення загальних зборів акціонерів, окрім очного голосування. Відтак, організація та проведення загальних зборів акціонерів була ускладненою та формалізованою. Обов`язкове дотримання всіх процедур, належне формування порядку денного, підготовка промов та звітів членів органів управління товариством та навіть вміння виголошувати відповідний звіт - це лише деякі з елементів, які впливають на всю відповідальність та поважність даного заходу, не беручи до уваги вартості фінансових та ресурсних витрат товариства на його організацію.     

Але все змінила пандемія COVID-19, а згодом і повномасштабна військова агресія проти України. Акціонерні товариства опинилися в ситуації, яка з одного боку зобов'язувала їх до виконання вимог Закону, а з іншого - унеможливлювала проведення загальних зборів акціонерів у спосіб, що був передбачений чинним на той час законодавством.  

В даному матеріалі розглянемо основні переваги проведення дистанційних загальних зборів та пов`язані з цим ризики.  

Отож, станом на сьогоднішній день, дистанційні загальні збори проводяться відповідно до статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (із змінами, далі - Порядок). 

Окрім того, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154, у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведенні виключно шляхом їх дистанційного проведення відповідно до Порядку або очного проведення у випадку, якщо участь у загальних зборах беруть власники 100% голосуючих акцій та загальна кількість акціонерів не перевищує п'яти осіб.  

Завдяки сучасним інформаційним технологіям та системам, акціонерне товариство може безпечно та в правовий спосіб прийняти низку необхідних для його функціонування рішень, без додаткових обтяжуючих процедур. 

Що стосується особливостей проведення дистанційних загальних зборів, то варто звернути увагу на наступні переваги та можливі ризики: 

  •  Зацікавленість та активність акціонерів у прийнятті рішень  

Власники товариства мають змогу оперативніше управляти декількома товариствами одночасно. При проведенні загальних зборів в дистанційному режимі, акціонером можуть бути прийняті рішення по декільком компаніям за оптимальний проміжок часу. Дане дозволяє економити час і кошти, які раніше витрачались на фізичну присутність акціонера в конкретному місці та у визначений час.   

  • Оптимізація ресурсів  

На організацію проведення загальних зборів товариство витрачає значні кошти. Дане пов`язане, як з підготовкою відповідної документації, так і з організаційними питаннями (надсилання відповідних повідомлень, оренда або інша організація простору, де будуть відбуватися загальні збори, друкування реєстрів, бюлетенів, інших супровідних документів, технічний супровід зборів тощо).    

  • Можливість голосування з питань порядку денного через депозитарну установу 

Дистанційні загальні збори надають можливість проголосувати дистанційно, шляхом подання бюлетенів через депозитарну установу, яка обслуговує конкретного акціонера. З однієї сторони це є перевагою, оскільки значно полегшує організацію цього процесу для товариства, але з іншої сторони, дане створює ризик отримання судового позову про обмеження прав акціонера у праві висловити власну думку або поставити запитання, як це було при особистій участі акціонера у голосуванні.   

  • Участь у прийнятті рішень на загальних зборах акціонерів   

Всі електронні документи повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У цьому випадку, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 

Дане може ускладнити можливість голосувати тих акціонерів, пакет акцій яких, не є вирішальним при прийнятті відповідних рішень. На практиці це виглядає так, що для певної категорії акціонерів процес участі у загальних зборах є фактично недоступний, через нерентабельність здійснених підготовчих дій. Дане так само створює ризик отримання товариством претензій та судових позовів від акціонерів, права яких, на їхню думку, порушені. 

Отже, об`єктивні виклики сьогодення, перед якими стикається кожен суб'єкт господарювання в Україні, вносять відповідні зміни, в тому числі і до сектору корпоративних відносин. 

Надана законодавством можливість проведення дистанційних загальних зборів є значним полегшенням для самого товариства, але в той же час, не дозволяє в повній мірі забезпечити можливість для участі у загальних зборах всіх без виключення акціонерів, принаймні на час дії правового режиму воєнного стану.  

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З рішенням LIGA360. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Читайте також:

Комплаєнс: добірка актуальної аналітики для бізнесу

Управління ризиками: добірка експертної аналітики для підприємця

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему