Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Облік військовозобов'язаних на підприємстві: рекомендації для HR щодо дій у разі отримання розпорядження щодо оповіщення працівників про їх виклик за повісткою

13.11, 16 червня 2023
23971
0

Незважаючи на те, що з моменту набрання чинності Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року (далі – «Порядок»), пройшло достатньо часу, необхідність в роз'ясненні положень цього Порядку і досі виникає. 

У попередніх публікаціях нами було надано рекомендації HR-менеджерам (1) щодо алгоритму дій під час прийняття на роботу та звільнення працівників в межах ведення військового обліку, (2) щодо ведення персонального військового обліку на підприємстві незалежно від форми його власності, а також (3) щодо алгоритму дій під час звіряння облікових даних, перевірки стану персонального військового обліку на підприємстві.  

Цією статтею ми завершуємо цикл публікацій стосовно військового обліку на підприємстві. Наостанок, проаналізуємо норми Порядку щодо дій HR-менеджерів у разі отримання підприємством розпорядження щодо оповіщення працівників про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (далі – «Компетентні органи») та запропонуємо  алгоритм дій у такому випадку.  

Блок 1. Нормативні вимоги Порядку щодо дій у разі отримання підприємством розпорядження щодо оповіщення працівників про їх виклик до Компетентних органів 

З огляду на положення п. 47 Порядку, у разі отримання розпоряджень Компетентних органів щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до Компетентних органів, керівник підприємства повинен вчинити такі дії:  

 

Дія 

Строк виконання 

1. 

Видання наказу (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Доведення його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного Компетентного органу. Направлення копії наказу (розпорядження) до відповідного Компетентного органу в 3-денний строк. 

Протягом 3 днів з дня отримання розпорядження Компетентного органу. 

2. 

Вручення призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до Компетентного органу (за наявності). 

Одночасно з підписанням наказу (розпорядження) про оповіщення. 

3. 

У випадку, якщо працівник є тимчасово непрацездатним, перебуває у відпустці або відрядженні, письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) Компетентний орган про зазначене. 

Без чітко визначеного строку. 

4. 

Забезпечення здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Компетентного органу. 

Без чітко визначеного строку. 

Є питання з кадрового обліку?
У LIGA360 знайдете понад 3 тисячі експерних роз’яснень та алгоритмів дій для роботи. Замовте LIGA360: HR-Менеджер прямо сьогодні


Блок 2. Алгоритм дій у разі отримання підприємством розпорядження про оповіщення працівників про їх виклик до Компетентних органів 

З огляду на зазначені нормативні положення, рекомендуємо такий алгоритм дій роботодавця у разі надходження розпорядження щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до Компетентних органів за повісткою:  

Загальний порядок: 

Крок 1.  

Перевірити, чи не є працівник тимчасово непрацездатним, чи не перебуває у відпустці або у відрядженні. 

Крок 2. 

Видати наказ (розпорядження) про оповіщення працівника про виклик до відповідного Компетентного органу у визначений в повістці та розпорядженні строк. 

Крок 3. 

Ознайомити працівника із таким наказом  (розпорядженням) під особистий підпис. 

Крок 4. 

Вручити працівнику відповідну повістку. 

Крок 5. 

Надіслати копію наказу (розпорядження) (із підтвердженням ознайомлення працівника) протягом 3 днів до відповідного Компетентного органу. 

Крок 6. 

Проконтролювати прибуття працівника до відповідного Компетентного органу. 

Спеціальний порядок (застосовується якщо працівник тимчасово непрацездатний, перебуває у відпустці або у відрядженні): 

Крок 1. 

Надіслати до Компетентного органу письмове повідомлення про перебування працівника, який викликається ним, у відпустці,  відрядженні, або про тимчасову непрацездатність такого працівника. 

До зазначеного повідомлення рекомендуємо додати документальне підтвердження наявності однієї із вищезазначених обставин: 

  • у разі перебування працівника у відпустці витяг або копію наказу  (розпорядження) про надання відпустки; 
  • у разі перебування працівника у відрядження витяг або копію наказу (розпорядження) про перебування у відрядженні; 
  • у разі тимчасової непрацездатності працівника витяг або копію наказу (розпорядження) про виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника та копію листка непрацездатності. 
Де керівнику шукати інформацію для ухвалення рішень? На платформі LIGA360. Алгоритми дій для бізнесу, перевірка контрагентів та контроль репутації. Замовляй безкоштовний тест-драйв за посиланням.  


Блок 3. Особливості виконання окремих зобов'язань, визначених п. 47 Порядку 

3.1. Щодо порядку ознайомлення працівника із наказом (розпорядженням) про оповіщення про виклик до Компетентного органу 

Поширеним серед HR-менеджерів питанням є можливість ознайомлення працівника із відповідним наказом (розпорядженням) шляхом проставлення електронного підпису, оскільки на багатьох підприємствах з початку війни запроваджена дистанційна форма роботи. З цього приводу зазначимо наступне.  

У чинних нормативних актах не визначено поняття та порядок проставлення особистого підпису. З огляду на позицію, висловлену у низці судових рішень (Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 03.08.2021 р. у справі №754/8132/19; Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 р. у справі  №903/1048/14; Постанова Апеляційного суду Сумської області від 08.11.2018 р. у справі №583/401/16-ц), термін «власноручний підпис» є синонімом терміну «особистий підпис».  

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований електронний підпис (далі «КЕП») має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.  

Оскільки інше не передбачено Порядком, допускається підписання працівником наказу (розпорядження) про оповіщення про виклик до Компетентного органу шляхом проставлення КЕП. 

Водночас, зауважимо, що під час проведення комунікації із районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі «ТЦК») щодо можливості підписання КЕП відповідного наказу (розпорядження), останніми не була висловлена однозначна позиція з цього приводу.  

Наприклад, представники Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначили про те, що дозволяється електронне ознайомлення працівника із наказом (розпорядженням) про оповіщення із накладенням КЕП. Водночас, представники Деснянського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час телефонної комунікації зазначили, що можливість накладення КЕП на наказ (розпорядження) про оповіщення працівника не передбачена; вимагається власноручний підпис працівника.  

З огляду на це, рекомендуємо попередньо уточнювати у відповідного Компетентного органу можливість ознайомлення із наказом (розпорядженням) про оповіщення про виклик до Компетентного органу шляхом його підписання працівником за допомогою КЕП. Варто розуміти, що в такому випадку копія доведеного до відома працівника наказу (розпорядження) може бути надіслана до Компетентного органу лише в електронному вигляді.  

3.2. Щодо способу вручення повістки працівнику 

З огляду на дистанційну форму роботи, у HR-менеджерів також часто виникає питання про можливі способи вручення повістки. 

Зазначимо, що у Порядку не визначений конкретний спосіб вручення повістки працівнику. Однак з урахуванням лексичного значення терміну «вручення» та позицій Верховного Суду (Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 14.12.2021 р. у справі № 761/8429/16-к; Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 28.01.2020 р. у справі  № 759/5435/16-к), повістка має бути вручена працівнику особисто, тобто передана безпосередньо в руки. 

Факт дистанційної роботи такого працівника не звільняє керівника підприємства від виконання вимог Порядку в цій частині. З метою реалізації зазначеного обов'язку на практиці роботодавець може викликати вказаного працівника до офісу або ж направити у відрядження уповноважену особу за місцем перебування відповідного працівника.  

3.3. Щодо способу направлення копії наказу (розпорядження), доведеного до відома працівника 

Порядком не визначений конкретний спосіб надсилання копії наказу (розпорядження) до Компетентного органу, з огляду на що спосіб надсилання може бути обраний роботодавцем на власний розсуд: поштовим зв'язком, електронною поштою, кур'єрською службою. У випадку, якщо наказ (розпорядження) був(-ло) підписаний(-е) працівником з використанням КЕП,  роботодавець, з метою дотримання вимог  ч. 2 ст. 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги», надсилає такий наказ (розпорядження) в електронному вигляді.  

3.4. Щодо здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівника до Компетентного органу 

Порядок не містить конкретних вимог до роботодавця в частині забезпечення здійснення такого контролю. 

Зауважимо, що у попередньому Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, що на даний момент вже втратив чинність, був передбачений обов'язок роботодавця письмово повідомити ТЦК про осіб, які не виконали наказ (розпорядження) роботодавця та не прибули за викликом до ТЦК. Проте, у чинному Порядку такого обов'язку для роботодавця не встановлено. Натомість, саме ТЦК наразі зобов'язані повідомляти роботодавців про осіб, які не прибули за викликом до ТЦК (п. 79 Порядку).  

Дарія Шепель, молодша юристка Legal Alliance 

Вікторія Ганжело, юристка Legal Alliance 

Лідія Санжаровська, радниця Legal Alliance 

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини