Тези

Одним із пріоритетних напрямків реформування й розвитку галузі авіабудування в уряді вважають імпортозаміщення комплектуючих із РФ.

Дозволи

Заплановано внесення змін до законодавства щодо процедур ліквідації юросіб громадських організацій, захисту найменування та символіки таких організацій, механізму формування та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади та ін. Кінцева мета подібних заходів - розвиток громадянського суспільства в країні, без якого на успіх в проведенні реформ важко розраховувати.

Дозволи

Якщо майно банкрута є предметом забезпечення, то ліквідатор має право продати його тільки за згодою кредитора або суду. Порушення цього правила є достатньою підставою для висновку про неналежне виконання ліквідатором своїх обов'язків.

Банкрутство. Реструктуризація

З 08.05.2018 до 01.01.2019 відновлена дія 24 радянських ГОСТ, яким поки не підготували заміну. Вони присвячені окремим аспектам поводження з неметаллоруднимі матеріалами.

Стандарти

Прийнято чотири національні нормативні документи, що визначають окремі аспекти комунікаційних мереж і систем для автоматизації електроенергетичних підприємств. Вони повністю відповідають європейським аналогам.

Стандарти

Прийнято 16 нових національних нормативних документів з набранням чинності з 01.10.2018. Вони визначають окремі аспекти інфраструктури комунікацій на енергетичному ринку. Ці стандарти повністю відповідають європейським аналогам.

Стандарти

З 10.05.2018 до 01.01.2019 відновлена дія п'яти радянських ГОСТів, яким так і не підготували заміну. У їхніму числі ГОСТ 24370-80 «Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия».

Стандарти

Голова Нацкомісії з цінних паперів, відвідавши міжнародну конференцію регуляторів IOSCO, запропонував визнати кріптоактіви в якості фінансового інструменту. Поки в Україні немає ніякого регулювання криптовалют.

Дозволи

Новий технічний регламент обмежить виробництво й застосування в Україні фарб із високим змістом летучих органічних сполук. Він поширюється на фарби для будинків і ремонту колісних транспортних засобів.

Дозволи

Установлювати категорії готелям і іншим подібним об'єктів будуть підприємства, акредитовані Нацагентством по акредитації як уповноважені органі. Зараз цим не займається ніхто.

Стандарти